Navigation

dr Željko Jungić

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Kola za povezivanje mikroračunarskog sistema za daljinski nadzor za upravljanje i mjerenje

  Naučni skup Konferencija ETAN
  Godina 1998
  Autori Željko Jungić and Branko Dokić

  Medijatorski interfejs sistema za daljinski nadzor upravljanje i mjerenje

  Naučni skup Sipozijum JUREMA
  Godina 1989
  Autori Željko Jungić and Branko Dokić

  Mikroračunarski sistem za daljinski nadzor za upravljanje i mjerenje – MCS RSCM 511/128

  Naučni skup Simpozij o novim tehnologijama
  Godina 1989
  Autori Željko Jungić and Branko Dokić

Ostali radovi

  Mikroračunarski sistem za daljinski nadzor upravljanje i mjerenje MCS RSCM 512/128

  Godina 1988
  Autori Branko Dokić and Željko Jungić

  Mikroračunarski sistem za daljinski nadzor upravljanje i mjerenje MCS RSCM 512/128

  Godina 1988
  Autori Branko Dokić and Željko Jungić