Navigation

Marinko Karalić

051/309-247

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISS07AOMH Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija
ISS07MH Maksilofacijalna hirurgija
ISS07US Urgentna stomatologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Citološke karakteristike i pouzdanost aspiracije tankom iglom u dijagnostici pleomorfnog adenoma pljuvačnih žlijezda.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Božana Babić, Marinko Karalić, and Slavko Grbić
  Strana od 133
  Strana do 140