Navigation

mr Ljilja Kerić
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina viši asistent July 13, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18IMP Interna medicina sa pedijatrijom
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika
ISS07IM Interna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Atteining LDL-Cholesterol Goals with Atorvastatin in Patients with Hypercholesterolemia – Influence of Other Risk factors for Coronary Disease

  Časopis JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
  Godina 2002
  Autori Ljilja Kerić, Duško Vulić, Milovan Milanović, Nikola Mrkobrada, Smilja Obradović, Milenko Krneta, Lala Cekić, and Biljana Obrenović
  Volumen 39
  Broj 9
  Strana od 143
  Strana do 143

  Trend risk factors of Coronary Prevention Study in Republica Srpska-Bosnia and Herzegovina (ROSCOPS)

  Časopis ATHEROSCLEROSIS
  Godina 2002
  Autori Duško Vulić, Ljilja Kerić, Branka Vulić, Milenko Krneta, and Žarko Pavić
  Strana od 97
  Strana do 100

  Relation Between Depressed Heart Rate Variability and Increased Heart Rate with Severe Arrhythmic Events After Myocardial Infarction

  Časopis EUROPACE
  Godina 2001
  Autori Duško Vulić, Branka Vulić, Ljilja Kerić, Žarko Pavić, and Milenko Krneta
  Strana od 401
  Strana do 404

Radovi sa skupova

  Valvularna stenoza plućne arterije u sklopu Noonan sindroma i/ili drugih srodnih poremećaja (RASopathyes)

  Naučni skup IV Kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Ljilja Kerić and Tamara Kovačević-Preradović

  Quinaril-hydrochlorotyazide versus quinapril alone as Frst Line Treatment for Severe Essential Hypertension

  Naučni skup Sixth International Conference on Preventive Cardiology
  Godina 2005
  Autori Saša Lončar, Duško Vulić, Ljilja Kerić, and Aleksandar Lazarević

  Efekat hipolipemijske terapije atorvastatinom na relativni koronarni rizik kod visokorizičnih bolesnika sa hiperholesterolemijom – uticaj druguh faktora rizika za koronarnu bolest

  Naučni skup IV Kongres kardiologa Srbije
  Godina 2002
  Autori Ljilja Kerić, Duško Vulić, and Biljana Obrenović

  Značaj praćenja faktora rizika koronarne bolesti i mogućnost njihove modifikacije

  Naučni skup XIII kongres kardiologa Jugoslavije
  Godina 2001
  Autori Duško Vulić, Branka Vulić, Ljilja Kerić, Žarko Pavić, and Milenko Krneta

Knjige

  Registar lijekova Republike Srpske sa osnovama farmakoterapije 2007

  Izdavač Agencija za lijekove Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN ---
  Godina 2007
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Silva Dobrić, S. Milovanović, V. Marković-Peković, LJilja Kerić, Saša Jungić, and Biljana Tubić
  Tip knjige pomoćni udžbenik