Navigation

dr Predrag Lazić

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2ODPUP Odlaganje proizvoda u pripremi mineralnih sirovina
R2OPUP Odvodnjavanje proizvoda u pripremi
R2SPPMS Specijalni postupci pripreme mineralnih sirovina

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Korelacija citološkog nalaza i definitivne patohistološke dijagnoze kod recidiva karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Zdenka Gojković, Željka Cvijetić, Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović, and Predrag Lazić
  Strana od 19
  Strana do 19

  Značaj menstrualnog statusa kao prognostičkog faktora u preživljavanju kod karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Željka Cvijetić, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Rada Rašeta, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović, and Predrag Lazić
  Strana od 14
  Strana do 14