Navigation

prof. dr Igor Krnetić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Klinička psihologija i psihopatologija vanredni profesor June 29, 2017

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPS10KBT Kognitivno-bihejvioralna terapija
MPS10PPS Praktikum iz psihoterapije i savjetovanja
MPS10UPS Uvod u psihoterapiju i savjetovanje
Akademske studije prvog ciklusa
PS1-PP32O Psihopatologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Testing the Model of Psychological Flexibility in the Serbian Cultural Context: The Psychometric Properties of the Acceptance and Action Questionnaire – II.

  DOI https://doi.org/10.2298/PSI191015006Z
  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 2020
  Autori Dragan Žuljević, Nikolija Rakočević, and Igor Krnetić
  Volumen 53
  Broj 2
  Strana od 161
  Strana do 181
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0048-57052000006Z#.YDqWWc8o8-Q

  Uticaj verbalnog sadržaja instrukcije na dužinu praćenja disfunkcionalnih pravila

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Jadranko Janković and Igor Krnetić
  Strana od 117
  Strana do 209

  Uloga pozitivnih uverenja o ruminiranju u depresivnim i ruminativnim reakcijama

  Časopis Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline
  Godina 2010
  Autori Igor Krnetić, Tatjana Vukosavljević-Gvozden, and Borjanka Batinić
  Strana od 17
  Strana do 27

  Kognitivno-bihejvioralna terapija depresivnih poremećaja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Igor Krnetić
  Strana od 331
  Strana do 345

  Depresivno ruminiranje: priroda, teorija i tretman

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Igor Krnetić
  Strana od 423
  Strana do 432

  Odnos samopoštovanja i bezuslovnog prihvatanja sebe

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Igor Krnetić
  Strana od 377
  Strana do 384

  Psihologija u Bosni i Hercegovini

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Igor Krnetić and Elma Pašić
  Strana od 235
  Strana do 251

Radovi sa skupova

  Zavisnost depresivnosti, anksioznosti I stresa od psihološke fleksibilnosti I samopoimanja.

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Godina 2020
  Autori Igor Krnetić, Đorđe Čekrlija, I. Dojčinovski, and Lana Vujaković

  Psychological well-being dependence on self-esteem and psychological flexibility

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2020
  Autori Igor Krnetić, Đorđe Čekrlija, I. Dojčinovski, and Lana Vujaković

  Utjecaj iracionalnih uvjerenja na prisutnost suicidalnih ideja

  Naučni skup Treći kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2013
  Autori Dijana Sulejmanović and Igor Krnetić

  Uticaj iracionalnih uvjerenja na ispitnu anksioznost kod učenika trećih i četvrtih razreda srednjih stručnih škola

  Naučni skup Drugoi kongresa psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Sanja Srdić, Irena Spasojević, and Igor Krnetić

  Rad sa generalizovanom anksioznošću u okviru REBT-a

  Naučni skup Drugi kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Irena Spasojević and Igor Krnetić

  Evaluacija efekata kognitivno-bihejvioralne terapije djece sa deformitetima kičmenog stuba

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Godina 2012
  Autori Tamara Ivanović and Igor Krnetić

  Koučing psihologija

  Naučni skup Prvi kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2009
  Autori Igor Krnetić

  Upotreba SPACE modela u procesu kognitivno-bihejvioralne terapije

  Naučni skup Prvi kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2009
  Autori Igor Krnetić

  Provjera psihometrijskih karakteristika upitnika bezuslovnog prihvatanja sebe

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2008
  Autori Igor Krnetić and Tatjana Vukosavljević-Gvozden

  Model bihejvioralno - kognitivnog tretmana sindroma hroničnog zamora

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Igor Krnetić

  Evaluacija racionalno emotivno bihejvioralne terapije socijalne anksioznosti: istraživanje na pojedincu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Godina 2006
  Autori Igor Krnetić

  Psihoterapija klijenata sa slabim introspektivno-verbalnim sposobnostima

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Igor Krnetić

Ostali radovi

  Terapija usmerena na saosećanje

  Izdavač Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2015
  Autori Igor Krnetić and Paul Gilbert
  Strana od 125
  Strana do 150

  Terapija prihvatanjem i posvećenošću

  Izdavač Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2015
  Autori Igor Krnetić and Sonja Batten
  Strana od 219
  Strana do 240

Knjige

  Kružna razmišljanja i uopštena uvjerenja koja vode u depresiju

  Izdavač Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, Banja Luka
  ISBN 978-99976-664-0-6
  Godina 2015
  Autori Igor Krnetić
  Tip knjige naučna knjiga