Navigation

prof. dr Mladen Šukalo
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-132
lokal 132
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorija književnosti redovni profesor February 25, 2010

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSUNO Uža naučna oblast
MFUNO Uža naučna oblast
MFFM20v Francuska misao 20. vijeka
MFFSKNJV Francusko-srpske književne veze
Akademske studije prvog ciklusa
09SOK1 Opšta književnost I
09SOK2 Opšta književnost II
09SPSK Pregled svjetske književnosti
09SUOKK Uvod u opštu i komparativnu književnost
09FKSUPD Kulturološki sistemi u Prustovom djelu
09FTKNJ1 Teorija književnosti I
09FTKNJ2 Teorija književnosti II
OFL16IABP Intertekstualni aspekti Bodlerove poetike
OFL16KSPD Kulturološki sistemi u Prustovom djelu
OFL16TKNJ Teorija književnosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Liječenje hipertenzije u ambulanti porodičnog doktora

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Lana Nežić, Mladen Šukalo, and Sanela Tepšić
  Volumen 7
  Broj 10-12
  Strana od 401
  Strana do 408

Radovi sa skupova

  Skrining spirometrija u ambulantama Edukativnog centra porodične medicine u Banja Luci

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2009
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani 2009
  Godina 2009
  Autori Sanela Tepšić, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Mladen Šukalo, and Nataša Pilipović-Broćeta
  Strana od 227
  Strana do 229

  Family Medicine and noncommunicable disease prevention

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, and Sanela Tepšić
  Strana od 353
  Strana do 353

  Therapeutical approach to acute infections of upper respiratory tract

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija : Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Lana Nežić, and Sanela Tepšić
  Strana od 279
  Strana do 279

  Najčešći zdravstveni problemi školske djece

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Radovi i sažeci sa Prvog kongresa doktora medicine republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Mladen Šukalo, Nataša Pilipović-Broćeta, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Gordana Tešanović
  Strana od 77
  Strana do 77

  Mjesto i uloga timova porodične medicine u provođenju programa prevencije u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres socijalne medicine i javnog zdravstva
  Publikacija Sažeci Drugog međunarodnog kongresa socijalne medicine i javnog zdravstva
  Godina 2006
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Strana od 165
  Strana do 166