Navigation

OGD19INF1 - Informatika 1

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title Informatika 1
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
OGD19INF1 mandatory 1 2P + 2V 5.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Nema. /
Learning objectives
Upoznavanje studenata sa aktuelnim razvojem, uticajem i značajem računara. Osposobljavanje za uspješno prihvatanje, praćenje i primjenu postojećih i novih informacionih tehnologija. Osposobljavanje studenata da kreiraju i koriste baze podataka u rješavanju inženjerskih problema.
Learning outcomes
Utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz postojećih i novih informacionih tehnologija potrebnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta geodetske struke prvenstveno iz oblasti baza podataka i informacionih sistema.
Content
Razvoj informatike. Informaciono doba. Pojam podatka i informacije. Informacione tehnologije. Hardver računarskih sistema. Softver računarskih sistema. Sistemski i aplikativni softver. Operativni sistemi. Računarske mreže. Vrste prenosa podataka. Prenosni mediji. Interfejs računara. Multimrežne strukture. Mrežni protokoli i tehnologije. Bežične mrežne komunikacije. IP adrese. Modeli mreža i pristup Internetu. Zaštita podataka. Internet. Elektronske aplikacije. XML. Metodologije razvoja informacionih sistema. Modeliranje kao osnova razvoja baze podataka i informacionog sistema. Definisanje zahtjeva korisnika. Tehnički preduslovi. UML. Enterprise Architect. Kreiranje ER dijagrama. Sistemi za upravljanje bazama podataka. PostgreSQL. Naredbe za definisanje podataka. Tabele, atributi, ključevi. Integritet podataka. Naredbe za manipulaciju podacima. Kreiranje upita. Agregatne funkcije. Sigurnost baze podataka. Oporavak baze podataka. Aplikativno modeliranje. Izrada aplikacije. Implementacija. Uvođenje. Testiranje.
Teaching Methods
Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Literature
  1. Ljubiša Preradović, Ratko Dejanović, Informacione tehnologije za graditelje, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2014. (Original title)
  2. Ljubiša Preradović, Đorđe Stojisavljević, PostgreSQL, interni materijal, Banja Luka, 2020. (Original title)
Evaluation and grading
Praktični ispit i usmeni ispit.
Specific remarks
Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.