Navigacija

Arhiva novosti

U Mostaru održan Peti sastanak Savjetodavne grupe za analizu sektora visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini iz projekta Savjeta Evrope i Evropske unije „STRATEŠKI RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I STANDARDA KVALIFIKACIJA“

Univerzitet u Banjoj Luci je od 2013. godine partner u projektu Savjeta Evrope i Evropske unije „Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija“. Projekat će trajati dvije godine, a finansiran je sredstvima iz fonda IPA i ima dvije kompon...

Predavanje o Borislavu Pekiću

Gost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u četvrtak 12. marta 2015. godine (sala broj 7, u 18 časova) biće dr Jovan Delić, redovni profesor savremene srpske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te rukovodilac nekoliko...