Navigacija

Arhiva novosti

Studenti obilježili Svjetski dan oralnog zdravlja

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine (SaMSIC) obilježio je 20. marta 2018. godine Svjetski dan oralnog zdravlja, pod nazivom "Smile for health". Tom prilikom studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u Muzičkom paviljonu u ...

Primjedbe na Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija), broj 19-636/18 od 16.3.2018. god.

Primjedbe na Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija), broj 19-636/18 od 16.3.2018. god.