Navigacija

Jovica Ilić
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-036
Uža naučna/umjetnička oblast Proizvodno mašinstvo
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.