Navigacija

Milan Tica
docent

Nastavnik - II-4
Mašinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast upravljanje rizikom
Datum izbora u zvanje 25. jun 2013.

Predmeti

Mašinski fakultet

07O2ME2 Mašinski elementi 2
07O3OK Osnovi konstruisanja
07O2ME1 Mašinski elementi 1
07O3PMRP Razvoj proizvoda
16-B40ME2 Mašinski elementi II
16-B30ME1 Mašinski elementi I
M1RPP Razvoj proizvoda i procesa
07O3ST Sigurnosna tehnika
07O2MK Mašinske konstrukcije
M1PMST Sigurnosna tehnika
M1MHST Sigurnosna tehnika