Navigacija

Gordana Tošić
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
065/764-918
051/433-000 lok.178
Uža naučna/umjetnička oblast Primijenjena mehanika
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Mašinski fakultet

16-B20OTM Otpornost materijala
16-B10MH1 Mehanika I

Šumarski fakultet

OŠ13MEHA Tehnička mehanika
OP15TMEH Tehnička mehanika