Navigacija

Gordana Tošić
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Primijenjena mehanika
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Mašinski fakultet

16-B10MH1 Mehanika I
16-B20OTM Otpornost materijala

Šumarski fakultet

OP15TMEH Tehnička mehanika
OŠ13MEHA Tehnička mehanika