Navigacija

mr Velibor Škobić
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2287 Projektovanje digitalnih sistema
2228 Osnovi računarske tehnike
2304 Projektovanje namjenskih računarskih sistema
2273 Digitalna elektronika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Hardware Modules of the RSA Algorithm

  DOI 10.2298/SJEE140114011S
  Časopis Serbian Journal of Electrical Engeniring
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić i Branko Dokić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 131
  Veb adresa velibor.skobic@etfbl.net

  Hardware Modules of the RSA Algorithm

  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić i Željko Ivanović
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 131

Radovi sa skupova

  Energetski efikasni CMOS digitalni množači

  Naučni skup 1st International Conference of ETRAN-IcETRAN 2014
  Godina 2014
  Autori Branko Dokić, Velibor Škobić i A. Pajkanović

  FPGA Implementation of AES Algorithm

  Naučni skup 5th Small Systems Simulation Symposium
  Godina 2014
  Autori A. Krkljić, Branko Dokić i Velibor Škobić

  FPGA Implementation of Montgomery Modular Multiplier

  Naučni skup 5th Small Systems Simulation Symposium 2014
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić i Željko Ivanović

  FPGA Implementacija RSA algoritma

  Naučni skup 57th ETRAN Conference
  Godina 2013
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić i Željko Ivanović

  Prijedlog uređaja za snimanje karakteristike fotonaponskog modula

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2013
  Godina 2013
  Autori Željko Ivanović i Velibor Škobić

  Solar Energy Harvesting for Powering Wireless Sensor Nodes

  Naučni skup 17th International Symposium on Power Electronics – Ee 2013
  Godina 2013
  Autori Željko Ivanović i Velibor Škobić