Navigacija

Velibor Škobić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2339 Mikroprocesori
2287 Projektovanje digitalnih sistema
2353 Energetska elektronika
2299 Ugrađeni računarski sistemi
2228 Osnovi računarske tehnike
2304 Projektovanje namjenskih računarskih sistema
1006 Odabrana poglavlja iz arhitekture računarskih sistema
1080 Tehnike projektovanja digitalnih sistema

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Hardware Modules of the RSA Algorithm

  DOI 10.2298/SJEE140114011S
  Časopis Serbian Journal of Electrical Engeniring
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić i Branko Dokić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 131
  Veb adresa velibor.skobic@etfbl.net

  Hardware Modules of the RSA Algorithm

  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić i Željko Ivanović
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 131

Radovi sa skupova

  Energetski efikasni CMOS digitalni množači

  Naučni skup 1st International Conference of ETRAN-IcETRAN 2014
  Godina 2014
  Autori Branko Dokić, Velibor Škobić i A. Pajkanović

  FPGA Implementation of AES Algorithm

  Naučni skup 5th Small Systems Simulation Symposium
  Godina 2014
  Autori A. Krkljić, Branko Dokić i Velibor Škobić

  FPGA Implementation of Montgomery Modular Multiplier

  Naučni skup 5th Small Systems Simulation Symposium 2014
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić i Željko Ivanović

  FPGA Implementacija RSA algoritma

  Naučni skup 57th ETRAN Conference
  Godina 2013
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić i Željko Ivanović

  Prijedlog uređaja za snimanje karakteristike fotonaponskog modula

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2013
  Godina 2013
  Autori Željko Ivanović i Velibor Škobić

  Solar Energy Harvesting for Powering Wireless Sensor Nodes

  Naučni skup 17th International Symposium on Power Electronics – Ee 2013
  Godina 2013
  Autori Željko Ivanović i Velibor Škobić

Projekti

Razvoj LED svjetiljke

LED rasvjeta je tehnologija koja zamjenjuje postojeće rasvjetna tijela zbog svoje energetske efikasnosti, dugog životnog vijeka i neškodljivosti za životnu sredinu. Postojeća rasvjetna tijela koja se koriste u javnoj rasvjeti sadrže određene količine žive, što predstavlja problem prilikom njihovog odlaganja nakon upotrebe...

Broj projekta 8300594
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Željko Ivanović
Projektni tim doc. dr Mladen Knežić
Velibor Škobić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 7600.0 BAM