Navigacija

Drago Čavka
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2322 Industrijske komunikacione mreže
2285 Mikrokontrolerski sistemi
2228 Osnovi računarske tehnike
2339 Mikroprocesori