Navigacija

Drago Čavka
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2353 Energetska elektronika
2339 Mikroprocesori
2322 Industrijske komunikacione mreže