Navigacija

Predrag Rodić

Laborant / Viši laborant - II-29
Elektrotehnički fakultet

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Jedan laboratorijski model za vježbe iz asinhronih mašina

    Naučni skup V simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2004
    Publikacija Zbornik radova V simpozijuma Industrijska elektronika INDEL 2004
    Godina 2004
    Autori Petar Matić, Miloš Milanković, Predrag Rodić, Gojko Kondić i Momir Radivojević