Navigacija

Predrag Rodić

Laborant / Viši laborant - II-29
Elektrotehnički fakultet

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Jedan laboratorijski model za vježbe iz asinhronih mašina

    Naučni skup V simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2004
    Publikacija Zbornik radova V simpozijuma Industrijska elektronika INDEL 2004
    Godina 2004
    Autori Petar Matić, Miloš Milanković, Predrag Rodić, Gojko Kondić i Momir Radivojević

Projekti

Poeziofon

Projekat "Poeziofon" zajedno realizuju Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, te predstavlja realizaciju interaktivnog uređaja koji reprodukuje audio zapise naših književnika. Osnovna ideja "Poeziofona" jeste promocija poezije i književnosti kroz uvođenje novih tehnologija.

Broj projekta 8300608
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Branko Blanuša
Projektni tim doc. dr Željko Ivanović
Predrag Rodić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 5735.0 BAM