Navigacija

David Mastikosa
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2