Navigacija

David Mastikosa
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MIAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MIAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MKLGAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MSPAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPKON2 Kontrapunkt 2
13MIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MKDKON2 Kontrapunkt 2
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MSPAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Bosanske elegije Vlade S. Miloševića i Ranka Risojevića („Iz dumača i šuma modrih – XIV bosanska elegija)

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović i David Mastikosa
  Strana od 60
  Strana do 74