Navigacija

prof. dr Sanda Dodik
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/303-208
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
MTS4HHA Tematski seminar 4 - Harmonija sa harmonskom analizom
13MTPHHA7 Harmonija sa harmonskom analizom 7
13MTPHHA8 Harmonija sa harmonskom analizom 8
MKDEMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
MMTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MEMHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
MKLGIAMD7 Analiza muzičkog djela 7
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
MMTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
MKLGIAMD8 Analiza muzičkog djela 8
13MKDHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
MKDEMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
MTS1HHA Tematski seminar 1 - Harmonija sa harmonskom analizom
MTS3HHA Tematski seminar 3 - Harmonija sa harmonskom analizom
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5

Bibliografija

Radovi u časopisima

  • Tragom jedne fotografije – Mokranjac u Banjoj Luci

  Časopis "MOKRANJAC" , ČASOPIS ZA KULTURU
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 10
  Strana do 13

  • Uloga srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u razvoju muzičkog života Banjaluke u periodu austrougarske uprave

  Časopis Artefakt,Niš
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 2
  Strana do 12

  • Connection between Archaic and Modern Sound in the Cycle of ”The Music of Octoechos” by Ljubica Marić

  Časopis • Connection between Archaic and Modern Sound in the Cycle of ”The Music of Octoechos” by Ljubica Marić
  Godina 2013
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 171
  Strana do 172

Radovi sa skupova

  • Josip Slavenski: Mješoviti horovi II

  Naučni skup 10. međunarodni simpozijum Muzika u društvu
  Publikacija Zbornik sa 10. međunarodnog simpozijaMuzika u društvu, Sarajevo - u štampi
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik

  • Nauka o harmoniji – razvoj teorija i metooda analitičkog istraživanja

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija u štampi - Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija.Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik
  Strana od -
  Strana do -

  • Horska rukovet „Pjesme sa Zmijanja”. Stvaralački počeci Vlade Miloševića

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija.Tematski zbornik, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 32
  Strana do 40

  • Solo pjesme Vlade Miloševića: Stvaralačka poetika ukorijenjena u tradiciji

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Tematski zbornik, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 45
  Strana do 56

  • Prisvojenje osmoglasničkih modela u kompoziciji „Oktoiha 1” Ljubice Marić

  Naučni skup Umetničko nasleđe & Muzika i mediji
  Publikacija Umetničko nasleđe & Muzika i mediji. Kragujevac
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 485
  Strana do 494

  • Reinterpretacija osmoglasničkog iskustva u kompozciji „Prag sna” Ljubice Marić

  Naučni skup Balkan Art Forum,Umetnost i kultura danas: duh vremena i problemi interpretacije
  Publikacija Balkan Art Forum,Umetnost i kultura danas: duh vremena i problemi interpretacije, Niš
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 183
  Strana do 190

  • Arhaično u modernoj tonskoj vertikali ciklusa „Muzika oktoiha” Ljubice Marić

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija.Tematski zbornik, Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 737
  Strana do 751

  • Ljubica Marić: „Ostinato super thema octoicha” – meditacije o kretanju i mirovanju

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija,Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 306
  Strana do 313

  • Reinterpretacija osmoglasničkog citata u trećem stavu „Vizantijskog koncerta” Ljubice Marić

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija,Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 148
  Strana do 158

  • Ljubica Marić – „Vizantijski koncert”. Elementi konstruktivizma i organizaciji tonskog materijala

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija,Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 375
  Strana do 386

  • Pod okriljem nacionalnog realizma: Milošević – Musorgski

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića
  Publikacija Međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 393
  Strana do 397

  • Vlado Milošević – Četiri pjesme ciklusa „Iz hercegovačkih pejsaža”

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 277
  Strana do 284

  • Modalna harmonija u djelima P. I. Čajkovskog, A. Dvoržaka i M. Musorgskog

  Naučni skup Međunarodni simpozijum kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara
  Publikacija Zbornik radova sa Međunarodnogsimpozijuma kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara, Soko Banja
  Godina 2006
  Autori Sanda Dodik

  • Arhetip kao inicijalni sloj u klavirskom ciklusu „Slike sa izložbe“ Modesta Musorgskog

  Naučni skup • Naučni skup Katedre za teorijske predmete, FMU
  Godina 2006
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 193
  Strana do 201

  • Folklorni impulsi u kompoziciji „Muzika Sioranu” Žarka Mirkovića

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića,Zbornik radova sa Naučnog skupa, Banja Luka, Akademija umjetnosti – Muzikološko ruštvo RS
  Publikacija Zbornik radova sa Naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka, Akademija umjetnosti – Muzikološko ruštvo RS
  Godina 2006
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 141
  Strana do 148

Knjige

  Dijalog arhaičnog i savremenog u ciklusu "Muzika oktoiha" Ljubice Marić

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerzitetau Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-27-18-4
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 192