Navigacija

prof. dr Goran Grahovac
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziologija u sportu
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1SKTMJuSP Mjerenje u sportu
1SPLI Plivanje
1NDSS-P Dijagnostika i selekcija u plivanju
1SBS Bazični sportovi
1NPLI1 Plivanje I
1NSA-P Strukturalna analiza plivanja
1NMT-P Metodika treninga plivanja
1NPLI2 Plivanje II
MON12IND Individualni sportovi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Modelovanje treninga za procjenu preciznosti kod vaterpolista razlicitog kvalitativnog nivoa

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina, Milomir Trivun i Goran Grahovac
  Broj 3
  Strana od 4
  Strana do 12

  AEROBIC CYCLING KAO DODATNI SADRŽAJ U KONDICIONOJ PRIPREMI PLIVAČA

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac i Saša Jovanović
  Broj 1-2
  Strana od 52
  Strana do 60

  EFEKTI FREKVENCIJE ZAVESLAJA NA REZULTATSKU USPJEŠNOST PLIVANJA U PRIRODNIM USLOVIMA

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2011
  Autori Goran Grahovac i Milomir Trivun
  Strana od 33
  Strana do 39

  Analiza rezultata perspektivnog plivača

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2009
  Autori Goran Grahovac
  Strana od 79
  Strana do 82

  Uticaj hipoksičnog treninga na hematološke parametre

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2008
  Autori Goran Grahovac i Nenad Ponorac
  Strana od 238
  Strana do 240

  Uticaj hipoksičnog treninga na brzinu plivanja

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2008
  Autori Goran Grahovac i Nenad Ponorac
  Broj ISNN 1840-1031
  Strana od 76
  Strana do 80

Radovi sa skupova

  NEKE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD JAZZ PLESAČICA PRIMENOM SPECIFIČNIH VEŽBI ZA SKAKAČE U ATLETICI

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2014
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević i Goran Grahovac
  Strana od 566
  Strana do 570
  Veb adresa http://www.fsfvconference.rs/documents/zbornik_radova_2014.pdf

  EFEKTI NASTAVE PLIVANJA KLASIČNOG, BOLONJSKOG I VANREDNOG STUDIJA

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum-Nove tehnologii u sportu
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Besalet Kazazović i Jovan Tošić
  Strana od 60
  Strana do 70

  PRELIMINARNI REKORDI PLIVAČA BOSNE I HERCEGOVINE U ZAVISNOSTI OD MJESTA POSTAVLJANJA

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozium-Nove tehnologičen u sportu
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Besalet Kazazović i Jovan Tošić
  Strana od 71
  Strana do 72

  REZULTATSKA USPJEŠNOST PRSNOG PLIVANJA FINALISTA NA 100 M MEĐUNARODNOG MITINGA 2011

  Naučni skup Sport Mont
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun i Besalet Kazazović

  Analiza rezultata vrhunskog plivaca u disciplini 100m mjesovito

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina
  Strana od 362
  Strana do 367

  Karakteristike i faktori koji uticu na zamor sportista

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Bojan Guzina i Goran Grahovac
  Strana od 253
  Strana do 260

  Karakteristike sportskog treninga realizovanog u specificnim uslovima

  Naučni skup 4 Međunarodni kongres: Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina
  Strana od 126
  Strana do 131

  Uticaj tehnicke pripremljenosti vaterpolista na preciznost suta prije i nakon pojave lokalnog zamora

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina i Goran Grahovac

  Godisnji plan treninga plivaca APK 22 aprila Banja Luka

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina

  Transformacioni procesi na rezultatsku uspješnost plivanja i ronjenja u prirodnim uslovima

  Naučni skup 4. Međunarodni simpozijum” Sport i zdravie”
  Godina 2011
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Simo Vuković i Željko Panić
  Strana od 180
  Strana do 183

  Analiza rezultata perspektivnog plivaca/Disciplina 100m kraul/

  Naučni skup 3 Međunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina

  Procjena miogenih parametara radno aktivne muskulature plivaca u kraul tehnici

  Naučni skup 3 Medjunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Bojan Guzina i Goran Grahovac

Knjige

  PLIVANJE Tehnike,Trening, Strategije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci,Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-41-8
  Godina 2016
  Autori Goran Grahovac i Bojan Guzina
  Tip knjige osnovni udžbenik