Navigacija

doc. dr Igor Sladojević
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
051-234-131
Uža naučna/umjetnička oblast Anatomija
Datum izbora u zvanje 6. jul 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

OZNJ16AHE Anatomija - histologija i embriologija
ISS07ADA Anatomija i dentalna anatomija
ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS
ISM07A Anatomija
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NFN Funkcionalna anatomija
1SFAN Funkcionalna anatomija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Jejunal tumor made of primary gastrointestinal stromal tumor and metastatic breast carcinoma – an extremely rare case

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SARH161107089G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Želimir Erić
  Volumen 145
  Broj 9-10
  Strana od 516
  Strana do 521
  Veb adresa http://www.srpskiarhiv.rs/en/issues/details.dot?id=66792

  Jejunal tumor made of primary gastrointestinal stromal tunor and metastatic breast carcinoma- an extremely rare case

  DOI 10.2298/SARH161107089G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Želimir Erić
  Volumen 145
  Broj 9-10
  Strana od 516
  Strana do 521
  Veb adresa www.srpskiarhiv.rs

  Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i Svetozar Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 184
  Strana do 191

  Morphological characteristics of lateral branches of human basilar artery

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš i Božo Krivokuća
  Strana od 10
  Strana do 11

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmenjenim i osteoartritičnim meniskusima zgloba kolena čoveka

  DOI 10.2298/MPNS1602016S
  Časopis Medicinski pregled
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Volumen 69
  Broj 1-2
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://dlv.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/MedicinskiPregled1-2-2016comp.pdf

  Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije.

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i S Krivokuća
  Strana od 184
  Strana do 191

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Karakteristike termomineralnih voda Višegradske banje i njihova terapijska primjena

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Dušana Bukvić, Igor Sladojević i Siniša Ristić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 70
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/07/8-10.pdf

  Značaj stacionarne fizikalne terapije i rehabilitacije na kvalitet života pacijenata nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma, Jelena Stanković i Igor Sladojević
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 37

  Značaj stacionarne fizikalne terapije i rehabilitacije na kvalitet života pacijenata nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma, Jelena Stanković i Igor Sladojević
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/01/7-05-Radulovic-R.pdf

  Vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) u melanocitnim kožnim promjenama

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma
  Volumen 43
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_2.pdf

  Expression of vascular endothelial growth factor in melanocytic nevi

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže jedara okulogirnih živaca

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Volumen 64
  Broj 3-4
  Strana od 143
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled3-4-2011.pdf

  Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Vesna Gajanin
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2012/10/Bucma-vol-3.pdf

  Significance of vascular endothelial growth factor expression in skin melanoma

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Kristina Kostić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 67
  Broj 9
  Strana od 747
  Strana do 754
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2010/0042-84501009747G.pdf

  Stereološka analiza vaskularne mreže i neurona opštih somatomotornih jedara kranijalnih nerava

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 35
  Veb adresa http://publisher.medfak.ni.ac.rs/2006-html/1-broj/Zdenka%20Krivokuca-saz.htm

Radovi sa skupova

  MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ARTERIAE CEREBELLI INFERIOR ANTERIOR

  Naučni skup V medjunarodni kongres doktora mediine
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća i Đuka Ninković-Baroš

  Metastasis of synchronous bilateral breast cancer in gastrointestinal stromal tunor- an extremely rare case

  Naučni skup European Congress of Pathology
  DOI 10.1007/s00428-017-2205-0
  Publikacija Virchows Archiv
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Božana Babić, Zdenka Gojković i Mirjana Ćuk
  Strana od S305
  Strana do S305

  Morphological characteristics of arterior inferior cerebellar artery.

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova 2017
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 39
  Strana do 43

  Metastasis of synchronous bilateral breast cancer in gastrointestinal stromal tumor – an extremely rare case.

  Naučni skup European Congress of Pathology
  Publikacija Virchows Arch 2017; 471 (Supll 1): 305-1.
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Božana Babić, Zdenka Gojković i Mirjana Ćuk
  Strana od 305

  Ultrazvučna dijagnostika oboljenja perifernih nerava

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Siniša Ristić, Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Sunčica Starović Bajčetić i Ostoja Savić
  Strana od 107
  Strana do 109

  Trendovi u publikovanju radova u medicinskim časopisima - meta analize

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Siniša Ristić, Ana Simović, Bojana Letić, Igor Sladojević i Nataša Blagojević
  Strana od 225
  Strana do 227

  Semikvantitativna i kvantitativna analiza kolagena tipa I u meniskusima osteoartritičnog zgloba koljena

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Slavko Manojlović i Vesna Gajanin
  Strana od 163
  Strana do 164

  UČESTALOST CARPAL TUNNEL SYNDROM-a U OBOLJELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Sandra Grubiša Vujasinović, Tatjana Bućma, Milada Nalesnik i Igor Sladojević
  Strana od 133
  Strana do 134

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš

  Kvantitativna analiza morfoloških promjena sinovijalne membrane u osteoartritisu zgloba koljena

  Naučni skup Peti Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnih učešćem
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Strana od 25
  Strana do 25

  Application of autohemotherapy in the treatment of autoimune chronic urticaria.

  Naučni skup 25th EADV congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i S Krivokuća
  Strana od 2315
  Strana do 2315

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris.

  Naučni skup Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 18
  Strana do 18

  Lokalizacija i histološki tip melanocitnih tumora kože

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 31
  Strana do 35

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmijenjenom i osteoartritičnom meniskusu zgloba koljena čovjeka

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin i Slavko Manojlović
  Strana od 76

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović i Marija Krivokuća
  Strana od 14

  Neurobiološki aspekti internet zavisnosti

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Siniša Ristić, Snežana Medenica, Igor Sladojević i Igor Medenica
  Strana od 43

  Korelacija sinovitis skora i sedimentacije krvi kod pacijenata sa osteoartritisom zgloba koljena

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Slavko Manojlović, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 118

  Savremene mogućnosti primjene dijagnostičke vizuelizacije u skriningu hroničnih masovnih oboljenja

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Siniša Ristić i Igor Sladojević
  Strana od 17

  Epidemiološke karakteristike oboljevanja od parotitisa

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Mirjana Miljković, Nataša Todorović, Vesna Lučić Samardžija i Igor Sladojević
  Strana od 24

  Quantitative analysis of arterial network of extraocular motor nuclei

  Naučni skup 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists
  Publikacija Abstract book
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 102

  Primjena opšteg i specifičnog kineziterapijskog programa kod pacijenata nakon operacije diskus hernije

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša-Vujasinović i Dijana Gajić
  Strana od 65
  Strana do 66

  Distribucija melanocitnoh promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević

  Distribucija melanocitnih promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu: klinički značaj

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 19

  Optimalno vrijeme za početak rehabilitacije nakon hirurškog liječenja hernije diska lumbosakralnog segmenta kičmenog stuba.

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša Vujasinović i Dragana Popović
  Strana od 25
  Strana do 30

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Naučni skup II kongres Srpskog anatomskog društva
  Godina 2008
  Autori Igor Sladojević i Zdenka Krivokuća

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Naučni skup I kongres Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Stereological analysis of the motor nucleus of the trigeminal nerve

  Naučni skup The first congress of physiological sciences of Serbia and Montenegro with international participation „Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy“
  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Vesna Gajanin

  Stereological analysis of sensory nuclei of trigeminal nerve

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma

  Correlation of stereological parameters of subcortical auditory centres

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Igor Sladojević

Ostali radovi

  Moore L.K, Dalley F.A. Klinički orijentisana anatomija

  Godina 2015
  Autori Igor Sladojević

  EQADE – Embedding Quality Assurance in Doctoral Education

  Godina 2015
  Autori Igor Sladojević

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Kvantitativna analiza meniskusa i sinovijalne membrane zgloba koljena čovjeka

  Godina 2014
  Autori Igor Sladojević

  AMI-4EUROPE- Advanced, cross-disciplinary and integrated medical imaging for all Europeans through a network of regional clusters and development strategies

  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević

  Portal eZdravstva i eObrazovanja u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u Bosni i Hercegovini (eHIGICo BiH)

  Godina 2010
  Autori Igor Sladojević

  Morfološke i morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Godina 2009
  Autori Igor Sladojević

  STAKA- The role of the stakeholders in quality assurance procedures at BIH medical faculties

  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević

  CDP+ projekat "Course ANATOMY

  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević

  Vaskularne lezije talamusa: stereometrijska i topografska analiza

  QUMAMED- Quality management in Medicine

  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević

  INTEL – M: Integrated Learning in Medicine

  Godina 2004
  Autori Igor Sladojević

Knjige

  Plastination in anatomy teaching

  Izdavač Grafid Banjaluka
  ISBN 99938-42-21-4
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Constantin Mircea Sora
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 41

Projekti

Obezbjeđivanje i održavanje opreme i prostora za naučnoistraživački rad

Razvojem novih tehnika istraživanja u medicini, koja se baziraju na analizi ćelijskih struktura, genoma i imunohistohemijske ekspresije pojavila se potreba za nabavkom nove istraživačke opreme za realizaciju ovakvih radova. Analiza slika igra veoma važnu ulogu u medicinskim istraživanjima. Ona je postala moćan naučni alat i nudi čitav niz mjerenja optičkih parametara i karakteristika objekata boja...

Broj projekta 8307107
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Krivokuća
Projektni tim doc. dr Igor Sladojević
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Nabavka opreme za naučnoistraživački rad

Nabavka opreme za načnoistraživački rad: mikroskopska kamera, mikroskop i softver za digitalnu obradu slike. Zahtjevi za publikovanjem u svjetski priznatim časopisima sa impakt faktorom, edukacija studenata, master i doktoranata kao i postdotoranata...

Broj projekta 8307105
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Krivokuća
Projektni tim doc. dr Igor Sladojević
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2017.
Završetak projekta 31.01.2018.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM