Navigacija

Sanja Jovičić
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISM07HE Histologija i embriologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić i Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Značaj humanih papiloma virusa u nastanku karcinoma glave i vrata

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.16.12
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Aleksandra Šmitran
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

Radovi sa skupova

  IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine

  Naučni skup IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine
  Publikacija Analiza potrošnje sertralina u trogodišnjem periodu na području Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Igor Dumanović, Ljiljana Božić i Ljubica Bojanić
  Strana od 220

  Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda

  Naučni skup 5. MEĐUNARODNI KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Igor Dumanović, Kosana Stanetić, Sanja Jovičić, Ognjen Marinković i Draženko Vuković
  Strana od 53
  Strana do 59

  DNA identification of plane crash victims at the airfield "Zalužani" Banja Luka

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Zoran Obradović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, Ljubica Bojanić, Željko Karan i Branka Zorić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Pharmacoeconomic analysis of antineoplastic agents consumption in Republic of Srpska during the period from 2011 to 2015

  Naučni skup International Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Ljubica Bojanić, Mirjana Đermanović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić i Zoran Obradović
  Strana od 70
  Strana do 71

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić i Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  4. Kongres doktora medicine Republike Srpske

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Infekcije urinarnog trakta kod prematurusa i terminski rođene djece hospitalizovane na Klinici za dječije bolesti Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić i Boris Prodanović

  Analiza dostupnosti KSZ-a iz oblasti oftalmologije

  Naučni skup I kongres oftalmologa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2015
  Autori Tanja Šuljak i Sanja Jovičić