Navigacija

prof. dr Zdenka Krivokuća
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
051/234-101
Uža naučna/umjetnička oblast Anatomija
Datum izbora u zvanje 16. jul 2004.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISM07NUM Nauka u medicini
ISM07A Anatomija
ISS07ADA Anatomija i dentalna anatomija
ISM07UN Uvod u nauku
ISS07UN Uvod u nauku
ISM07NIM Nauka i medicina
OZNJ16AHE Anatomija - histologija i embriologija
ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NFN Funkcionalna anatomija
1SFAN Funkcionalna anatomija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmenjenim i osteoartritičnim meniskusima zgloba kolena čoveka

  DOI 10.2298/MPNS1602016S
  Časopis Medicinski pregled
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Volumen 69
  Broj 1-2
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://dlv.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/MedicinskiPregled1-2-2016comp.pdf

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) u melanocitnim kožnim promjenama

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma
  Volumen 43
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_2.pdf

  Expression of vascular endothelial growth factor in melanocytic nevi

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže jedara okulogirnih živaca

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Volumen 64
  Broj 3-4
  Strana od 143
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled3-4-2011.pdf

  Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Vesna Gajanin
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2012/10/Bucma-vol-3.pdf

  Significance of vascular endothelial growth factor expression in skin melanoma

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Kristina Kostić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 67
  Broj 9
  Strana od 747
  Strana do 754
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2010/0042-84501009747G.pdf

  Stereološka analiza vaskularne mreže i neurona opštih somatomotornih jedara kranijalnih nerava

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 35
  Veb adresa http://publisher.medfak.ni.ac.rs/2006-html/1-broj/Zdenka%20Krivokuca-saz.htm

  Neki praktični neuro-onkološki problemi sa posebnim osvrtom na tumore centralnog nervnog sistema (CNS)

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 1999
  Autori Milan Arbutina, Milorad Žikić, Siniša Miljković, Tamara Macikić Rabi, Zdenka Krivokuća, Zoran Vujković, A. Jovanović, Vlado Đajić, Nataša Petrović i S. Đorđević
  Volumen 7
  Broj 1-4
  Strana od 4
  Strana do 16

Radovi sa skupova

  Semikvantitativna i kvantitativna analiza kolagena tipa I u meniskusima osteoartritičnog zgloba koljena

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Slavko Manojlović i Vesna Gajanin
  Strana od 163
  Strana do 164

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš

  Kvantitativna analiza morfoloških promjena sinovijalne membrane u osteoartritisu zgloba koljena

  Naučni skup Peti Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnih učešćem
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Strana od 25
  Strana do 25

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris.

  Naučni skup Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 18
  Strana do 18

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply

  Naučni skup Naučni skup društva anatoma Srbije i Crne Gore
  Publikacija Scripta scientifica medica
  Godina 2015
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  Lokalizacija i histološki tip melanocitnih tumora kože

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 31
  Strana do 35

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmijenjenom i osteoartritičnom meniskusu zgloba koljena čovjeka

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin i Slavko Manojlović
  Strana od 76

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović i Marija Krivokuća
  Strana od 14

  Korelacija sinovitis skora i sedimentacije krvi kod pacijenata sa osteoartritisom zgloba koljena

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Slavko Manojlović, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 118

  Quantitative analysis of arterial network of extraocular motor nuclei

  Naučni skup 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists
  Publikacija Abstract book
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 102

  The Establishment of a Medical Faculty Advisory Board for the development of curricula in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 15. Grazer Konferenz-Qualität der Lehre: Teaching and Learning-Expanding our Resources
  DOI 10.3205/11grako3
  Publikacija Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2012. Doc11grako34.
  Godina 2011
  Autori Nurka Pranjić, Želimir Erić, Ursula MacEvilly, Andre Govaer, Richard Maerz, Chris Van Keer, Geert De Lepeleer, Maeve Moynihan, Azra Kurtić, Semra Čavaljuga, Maida Rakanović-Todić, Monia Ivanković, Siniša Ristić, Dino Mujkić, Farid Ljuca, Zdenka Krivokuća, Bakir Mehić, Ljerka Ostojić, Zdravko Marić, Alma Kadić, Merisa Imamović-Kuluglić, Amela Lolić i Mensura Kudumović
  Veb adresa http://www.egms.de/static/de/meetings/grako2011/11grako34.shtml

  Distribucija melanocitnoh promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević

  Distribucija melanocitnih promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu: klinički značaj

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 19

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Naučni skup II kongres Srpskog anatomskog društva
  Godina 2008
  Autori Igor Sladojević i Zdenka Krivokuća

  Imunohistohemijska analiza melanocitnih promjena kože. Zbornik sažetaka.

  Naučni skup II Kongres anatomskog društva.
  Godina 2008
  Autori Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Naučni skup I kongres Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Stereological analysis of the motor nucleus of the trigeminal nerve

  Naučni skup The first congress of physiological sciences of Serbia and Montenegro with international participation „Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy“
  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Vesna Gajanin

  Stereological analysis of sensory nuclei of trigeminal nerve

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma

  Correlation of stereological parameters of subcortical auditory centres

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Igor Sladojević

  Arterije ponsa čovjeka - morfološka analiza i kliničke karakteristika.

  Naučni skup Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi, Novi sad 2003
  Publikacija Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi
  Godina 2003
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Radoslav Gajanin i Božo Krivokuća
  Strana od 71
  Strana do 76

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply.

  Naučni skup Fifth International Symposium of Clinical Anatomy
  Publikacija Scripta scientifica medica 2002;
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  Meningioma infiltrating the parietal bone and subcutaneous tissue of the skull.

  Naučni skup 9th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2001
  Autori Suzana Deura, Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Zdenka Krivokuća i Zoran Dimitrijević
  Strana od 173
  Strana do 175
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol9/PDFVol9/V9S1-10-Extended-Abstracts.pdf

  STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE CAUDATE NUCLEUS'S VASCULAR NET OF MAN

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian Society of anatomists and I st Congress of the Anatomy of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries
  Godina 2000
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević i Zoran Obradović

  THE CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ANATOMICAL VARIATIONS OF NEUROCRANIUM

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian society of anatomists and the Ist Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries. Romania
  Godina 2000
  Autori Dušan Šuščević, Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Zoran Obradović, Tatjana Bućma i Željko Karan

  Meningeom koji infiltriše parijetalnu kost i potkožno tkivo.

  Naučni skup V kongresa Neurologa Jugoslavije Zlatibor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Radoslav Gajanin, Zdenka Krivokuća i Zoran Dimitrijević
  Strana od 96
  Strana do 96

  Uticaj prodora krvi u komorni sistem mozga na ishod intracerebralnog krvavljenja

  Naučni skup Inovacije znanja iz urgentne medicine - knjiga apstrakta
  Godina 1999
  Autori Vlado Đajić, Miroslav Kovačević, Milorad Žikić, Milan Arbutina, Zoran Vujković, Zdenka Krivokuća, Duško Račić i Siniša Miljković

Ostali radovi

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Vaskularne lezije talamusa: stereometrijska i topografska analiza

Knjige

  ANATOMIJA ČOVJEKA

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka
  ISBN 978-99938-38-11-1
  Godina 2009
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Goran Spasojević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 357

  Plastination in anatomy teaching

  Izdavač Grafid Banjaluka
  ISBN 99938-42-21-4
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Constantin Mircea Sora
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 41

  Praktikum iz anatomije za studente farmacije

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-42-05-2
  Godina 2003
  Autori Zdenka Krivokuća i Goran Spasojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 79

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Tatjana Bućma i Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 450

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2000
  Autori Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, Tatjana Bućma i Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 337

Projekti

Obezbjeđivanje i održavanje opreme i prostora za naučnoistraživački rad

Razvojem novih tehnika istraživanja u medicini, koja se baziraju na analizi ćelijskih struktura, genoma i imunohistohemijske ekspresije pojavila se potreba za nabavkom nove istraživačke opreme za realizaciju ovakvih radova. Analiza slika igra veoma važnu ulogu u medicinskim istraživanjima. Ona je postala moćan naučni alat i nudi čitav niz mjerenja optičkih parametara i karakteristika objekata boja...

Broj projekta 8307107
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Krivokuća
Projektni tim doc. dr Igor Sladojević
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Nabavka opreme za naučnoistraživački rad

Nabavka opreme za načnoistraživački rad: mikroskopska kamera, mikroskop i softver za digitalnu obradu slike. Zahtjevi za publikovanjem u svjetski priznatim časopisima sa impakt faktorom, edukacija studenata, master i doktoranata kao i postdotoranata...

Broj projekta 8307105
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Krivokuća
Projektni tim doc. dr Igor Sladojević
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2017.
Završetak projekta 31.01.2018.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM