Navigacija

Mirka Šarović Vukajlović
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Anatomija
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISM07A Anatomija
ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  RESEARCH VARIATIONS THE CHANNEL OF GALLBLADDER IN RELATION TO GENDER

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2014
  Autori Goran Spasojević, Slavko Grbić, Dušan Šuščević, Marinko Domuzin, Ljubiša Preradović, Zoran Kričković, Dalibor Mikić, Boris Popović i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 49
  Strana od 153
  Strana do 158

Radovi sa skupova

  DNA identification of plane crash victims at the airfield "Zalužani" Banja Luka

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Zoran Obradović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, Ljubica Bojanić, Željko Karan i Branka Zorić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Pharmacoeconomic analysis of antineoplastic agents consumption in Republic of Srpska during the period from 2011 to 2015

  Naučni skup International Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Ljubica Bojanić, Mirjana Đermanović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić i Zoran Obradović
  Strana od 70
  Strana do 71

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić i Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris.

  Naučni skup Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 18
  Strana do 18