Navigacija

mr Danijela Vuković
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta fizika
Datum izbora u zvanje 27. april 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2236 Fizika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Efikasnost fototermalnih konvertora sa nanofilm-prevlakama

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energatska efikasnost, ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Danijela Vuković, Siniša Vučenović, Igor Šetrajčić i Jovan Šetrajčić

  "DESIGN AND MODELING OF SILICON-ON-INSULATOR STRIP WAVEGUIDES"

  Naučni skup International School and Conference on Photonics 09
  Godina 2009
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Petar Matavulj, Milan Milošević i Goran Mashanovich

  "POBOLJŠANI ANALITIČKI MODEL STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA BIPOLARNIH TRANZISTORA SNAGE SA IZOLOVANIM GEJTOM"

  Naučni skup INDEL Industrijska elektronika
  Godina 2004
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Zoran Pavlović, Aneta Prijić, Zoran Prijić i Stojan Ristić

  "TEMPERATURNA ZAVISNOST STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA VDMOS TRANZISTORA SNAGE"

  Naučni skup Primatijada (studentskom takmičenju Prirodnomatematičkih fakulteta)
  Godina 1997
  Autori Danijela Bradić Vuković, Zoran Pavlović, Ivica Manić i Tijana Premović