Navigacija

mr Miroslav Dragić
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 103
Uža naučna/umjetnička oblast Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Mašinski fakultet

07O3UPS Upravljanje proizvodnim sistemima

Tehnološki fakultet

B01104 Osnovi mašinstva
B03506 Upravljanje sistemom kvaliteta
B52302 Dizajn prostornih oblika
B53606 Organizacija proizvodnje
B01207 Organizacija preduzeća
B52422 Dizajn prostornih oblika
B53605 Menadžment proizvodnje
B31124 Osnovi mašinstva
B34721 Projektovanje proizvodnih sistema
B03505b Upravljanje proizvodnim sistemima
B32425 Upravljanje kvalitetom
B34824 Organizacija proizvodnje
B34825 Menadžment proizvodnje
B03505a Upravljanje proizvodnim sistemima
B23506 Upravljanje industrijskim sistemima
M21001 Međunarodni standardi u hemijskoj industriji
M33001 Međunarodni standardi u tekstilnoj industriji

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1013 Proizvodnja i preduzetništvo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Simulation for Improving the Performance of Small and Medium Sized Enterprises

  DOI 10.2507/IJSIMM15(4)2.343
  Časopis International Journal of Simulation Modelling
  Godina 2016
  Autori Miroslav Dragić i Miloš Sorak
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 597
  Strana do 610
  Veb adresa http://www.ijsimm.com/Full_Papers/Fulltext2016/text15-4_597-610.pdf

  METODOLOGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA ISO 9001:2015

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2016
  Autori Miloš Sorak, Ranko Božičković, Moljević Slaviša i Miroslav Dragić
  Volumen V
  Broj 7-8
  Strana od 21
  Strana do 24

  Improvement methodology of important characteristics by applying quality tools to clothing products

  Časopis INDUSTRIA TEXTILA
  Godina 2015
  Autori Miloš Sorak, Miroslav Dragić, Snežana Urošević i Ljiljana Sorak
  Volumen 66
  Broj 5
  Strana od 283
  Strana do 288
  Veb adresa http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/2015

  THE INFLUENCE OF WASHING TREATMENT ON SCREEN PRINTED TEXTILE SUBSTRATES

  Časopis TEKSTIL VE KONFEKSIYON
  Godina 2014
  Autori Mladen Stančić, Nemanja Kašiković, Dragoljub Novaković, Ivana Dojčinović, Gojko Vladić i Miroslav Dragić
  Volumen 1
  Broj 24
  Strana od 96
  Strana do 104
  Veb adresa http://www.tekstilvekonfeksiyon.com/en/the-influence-of-washing-treatment-on-screen-printed-textile-substrates-473.html

  Optimizacija lanaca snabdijevanja malih i srednjih preduzeća primjenom simulacije u operativnoj pripremi

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2013
  Autori Miroslav Dragić i Miloš Sorak
  Volumen 13
  Broj 4
  Strana od 761
  Strana do 767

  Istraživanje problema procjene trenda prodaje u industrijskim sistemima

  Časopis Lider
  Godina 2005
  Autori Miroslav Dragić i Miloš Sorak
  Broj 3
  Strana od 45
  Strana do 49

  Izbor metode optimalnog redosleda poslova u upravljanju proizvodnjom u jednakim vremenskim intervalima

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 4

  Prikaz metoda za rješavanje problema optimalnog redoslijeda poslova u upravljanju proizvodnjom u jednakim vremenskim intervalima

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2004
  Autori Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Volumen 54
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 5

  Uticaj faktora iz okoline na efikasnost i efektivnost funkcionisanja industrijskih sistema

  Časopis Preduzetnik
  Godina 2003
  Autori Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Broj 11-12
  Strana od 31
  Strana do 35

Radovi sa skupova

  UTICAJ EKO-OZNAKE OBUĆE NA KONKURENTNE PREDNOSTI INDUSTRIJE OBUĆE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY
  DOI 677(082)
  Publikacija Proceedings "CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY"
  Godina 2018
  Autori Verica Stojanović-Trivić, Svjetlana Janjić, Miloš Sorak, Dragana Grujić i Miroslav Dragić
  Strana od 99
  Strana do 104
  Veb adresa COBISS.SR-ID 263451148

  The Simulation Process in Small and Medium Enterprises: Decision-making Support

  Naučni skup IX International Conference “Heavy Machinery-HM 2017”
  Publikacija Heavy Machinery HM 2017, Proceeding
  Godina 2017
  Autori Miroslav Dragić i Miloš Sorak
  Strana od B.29
  Strana do B.35
  Veb adresa http://www.hm.kg.ac.rs/documents/HM2017-Proceedings.pdf

  DEVELOPMENT OF MODEL FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO STANDARD 9001:2015

  Naučni skup 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Zorana Tanasić
  Strana od 791
  Strana do 796

  UTICAJ STRATEŠKOG PLANIRANJA NA EFIKASNOST I EFEKTIVNOST PREDUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“,
  DOI 10.7251/EEMSR15011646P
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Dragana Popara, Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Strana od 1646
  Strana do 1658

  LANCI SNABDIJEVANJA DOMAĆIH TEKSTILNIH PREDUZEĆA: STRUKTURA LANCA

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR15011666D
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak, Zorana Tanasić, Mladen Stančić i Branka Ružičić
  Strana od 1666
  Strana do 1679

  IMPACT OF PRINT PARAMETERS ON AIR PERMEABILITY OF PRINTED KNITWEAR

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
  Publikacija Proceedings - The Eighth International Symposium GRID 2016; ISBN 978-86-78928-67-3
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/zbornici.html

  UTICAJ STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA NA EFIKASNOST I EFEKTIVNOST PREDUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Dragana Popara, Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Strana od 331
  Strana do 340

  INFORMACIONI SISTEMI U LANCIMA SNABDIJEVANJA TEKSTILNIH PREDUZEĆA

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Miroslav Dragić i Miloš Sorak
  Strana od 466
  Strana do 475

  KVALITET PROCESA INTERNE KOMUNIKACIJE U PREDUZEĆIMA TEKSTILNE INDUSTRIJE U BANJA LUCI

  Naučni skup XI SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ
  Publikacija XI SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ,Zbornik Radova
  Godina 2015
  Autori Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Strana od 855
  Strana do 864

  THE DEVELOPMENT OF MODEL FOR IDENTIFICATION OF PRODUCTION PROCESS IMPACTS ON THE ENVIRONMENT

  Naučni skup IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  Godina 2015
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak, Milica Matijević, Mladen Stančić i Ružičić Branka
  Strana od 855
  Strana do 864

  EXTRICATION THE SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL ASPECTS USING ABC ANALYSIS

  Naučni skup IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  DOI 10.7251/EEMSR1501778D
  Godina 2015
  Autori Miroslav Dragić i Miloš Sorak
  Strana od 770
  Strana do 778

  IZBOR KRITERIJUMA ZA VREDNOVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PROCESIMA PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH RASTVORA I BOJA

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Miroslav Dragić, Milica Matijević i Miloš Sorak
  Strana od 621
  Strana do 630
  Veb adresa http://tfbl.org/savjetovanje/wp-content/uploads/2013/02/Zbornik-radova.pdf

  Istraživanje mogućnosti povećanja efektivnosti i efikasnosti tekstilnih preduzeća primjenom metoda simulacije prilikom donošenja upravljačkih odluka

  Naučni skup X Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, Srbija
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Strana od 216
  Strana do 224

  Istraživanje problema upravljanja potražnjom u industrijskim sistemima

  Naučni skup I. Međunarodno savjetovanje "Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu" - IPOM 2004
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak i Perica Gojković
  Strana od 93
  Strana do 97

  Optimizacija redosleda poslova u proizvodnji

  Naučni skup XII Međunarodna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS 2002
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Miloš Sorak, Perica Gojković i Miroslav Dragić
  Strana od 487
  Strana do 492

Ostali radovi

  Chapter 15:Supply Chain Management of Small and Medium-Sized Enterprises

  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Strana od 256
  Strana do 271
  Veb adresa http://cff-project.com/

Knjige

  Zbirka zadataka iz osnova mašinstva

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet u Doboju
  ISBN 99938-54-14-X
  Godina 2008
  Autori Perica Gojković, Miloš Sorak i Miroslav Dragić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 203