Navigacija

Jovan Šetrajčić

Projekti

Fononski inžinjering kristalnih nanostruktura

Niskodimenzionalne strukture, koje su predmet istraživanja u ovom projektu, imaju izuzetan značaj za nove tehnologije sa potencijalom primjena u nanoelektronici, optoelektronici, visokotemperaturskoj superprovodnosti, katalizi, biologiji, farmaciji i medicini.

Broj projekta 0830901
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Vučenović
Projektni tim mr Danijela Vuković
Stevo Jaćimovski
Jovan Šetrajčić
Igor Šetrajčić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta --
Vrijednost projekta 11000.0 BAM