Навигација

ОГД09ООП - Објектно-оријентисано програмирање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивОбјектно-оријентисано програмирање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД09ООПизборни72П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.-
Циљеви изучавања предмета
Постизање теоријског знања из објектно-оријентисаног програмирања, као и знања и вјештина у пројектовању, развоју и имплементацији објектно-оријентисаног софтвера кориштењем програмског језика C++.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање основног знања о објектно-оријентисаном програмирању.
Садржај предмета
Увод. Концепт објектно-оријентисаног програмирања. Преглед програмског језика C++. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Насљеђивање. Полиморфизам. Изузеци. Генеричке класе и функције. Токови. Основи објектно-орјентисане методологије. Енкапсулација и модуларност. Класификација операција. Конструктори и деструктори. Увод у полиморфизам. Класификација полиморфизма. Преклапање функција и оператора. Конверзија. Везе између класа: асоцијација, агрегација, композиција. Насљеђивање. Инклузиони полиморфизам. Апстрактне класе. Вишеструко насљеђивање. Генеричке класе и функције. Превенција отказа. Руковање изузецима.
Методе извођења наставе
Предавања, презентације, практично C++ програмирање кориштењем DEV-C++ развојног окружења.
Литература
  1. Душан Малбашки, "Објекти и објектно програмирање кроз програмске језике C++ и Pascal", Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006.
  2. Ласло Карус, "Програмски језик C++ са решеним задацима", Академска мисао, Београд, 2014.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе (5 поена), колоквијуми (40 поена), семинарски рад (15 поена), домаћи задаци (10 поена) и завршни испит (30 поена).
Посебна назнака
Нема.