Навигација

ОГ07ИНФ1 - Информатика 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивИнформатика 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07ИНФ1обавезан12П + 2В4.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема-
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са актуелним развојем, утицајем и значајем рачунара. Оспособљавање за успјешно прихватање, праћење и примјену постојећих и нових информационих технологија. Оспособљавање студената да креирају и користе базе података у рјешавању инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Утврђивање и стицање фундаменталних знања из постојећих и нових информационих технологија потребних за касније усвајање садржаја из стручних предмета грађевинске струке првенствено из области база података и информационих система.
Садржај предмета
Развој информатике. Информационо доба. Појам податка и информације. Информационе технологије. Хардвер рачунарских система. PC компоненте. I/O адаптери. Периферали Софтвер рачунарских система. Системски и апликативни софтвер. Оперативни системи. Рачунарске мреже: Врсте преноса података. Преносни медији. Интерфејс рачунара. Мултимрежне структуре. Мрежни протоколи. Рачунарске мреже: Мрежне технологије. Бежичне мрежне комуникација. Структура IP адресе. Модели мрежа и приступ Интернету. Заштита. Интернет. Електронске апликације. Методологије изградње информационих система. Моделирање као основа развоја базе података и информационог система. Информационо моделирање. Дефинисање детаљних захтјева. Дефинисање захтјева корисника. Технички предуслови. Креирање ЕР дијаграма. Креирање атрибута. Дефинисање пословних правила Дефинисање референцијалног интегритета. Апликативно моделирање. Генерисање шеме базе података. Израда апликације. Имплементација. Увођење. Тестирање. Вјежбе: Рачунарски систем, окружење. Word, вјежба, примјери. PowerPoint, вјежба. Excel: формати, функције и параметри, графикони, припрема за штампу. Excel, листе, филтри, шта-ако анализа, табелирање функција, вјежбе, примјери. Интернет сервиси и апликације. Erwin: модел, ентитети, атрибути, кључеви, релације, улоге, кардиналност. Erwin: креирање модела, примјери. Базе података – Access: креирање базе података, табеле, повезивање табела. Access: упити, форме, извјештаји. Access: макрои и модули. Access: примјери.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, семинарски радови и консултације.
Литература
  1. Љубиша Прерадовић, Ратко Дејановић, "Информационе технологије за градитеље", Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2014.
  2. Ратко Дејановић, Љубиша Прерадовић, "Софтверско инжењерство", Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2010.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе (5 бодова), два теоријска колоквијума (20 бодова), два практична колоквијума (30 бодова), семинарски рад и активност (15 бодова) и завршни испит (30 бодова).
Посебна назнака
Студенти су обавезни да присуствују настави (морају остварити најмање 80 % присуства) и да раде све провјере знања (колоквијуме). На сваком тесту студенти су дужни да остваре минимум од 51% освојених бодова. Колоквијуми се одржавају у току семестра, а поправни током испитног рока. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.