Navigacija

doc. dr Dragan Macanović
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast upravljanje nepokretnostima, katastar, uređenje zemljišne teritorije i
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD07UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD09PVN Procjena vrijednosti nepokretnosti
OGD07KOM Komasacija
OGD09UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD07PGS Propisi u geodetskoj struci
OGD07KN1 Katastar nepokretnosti 1

Bibliografija

Radovi sa skupova

  OBRAČUN KOLIČINE ISKOPANIH MASA RUDE NA OSNOVU FOTOGRAMETRIJSKIH SNIMAK

  Naučni skup NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM-SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII
  DOI doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/index
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Miodrag Regodić, Dragan Macanović, Mladen Đurić i Nemanja Abadžić
  Strana od 769
  Strana do 781
  Veb adresa stepgrad.aggf.unibl.org

  Od nastanka katastra u Bosni i Hercegovini do katastra nepokretnosti kao registra nepokretnosti i stvarnih prava na njima

  Naučni skup VI. hrvatski kongres o katastru i LADM2018 workshop
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Dragan Macanović
  Strana od 1
  Strana do 8

  ANALIZA UTICAJA SUBJEKTIVNOSTI IZBORA BROJA I POZICIJA TAČAKA KOJE SE SNIMAJU ZA OBRAČUN ZAPREMINA DEPONOVANOG MATERIJALA

  Naučni skup XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2017
  Publikacija XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2017
  Godina 2017
  Autori Slobodan Pandžić, Slavoljub Tomić i Dragan Macanović
  Strana od 532
  Strana do 536

  SPECIFICS OF THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2017.093
  Publikacija CONFERENCE PROCEEDINGS 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017
  Godina 2017
  Autori Mladen Đurić, Dragan Macanović, Mladen Amović i Branimir Popović
  Strana od 893
  Strana do 899
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/NS2017.093.pdf

  NEKI ASPEKTI OSNIVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija ELEKTRONSKO IZDANJE – DISTRIBUCIJA PUTEM PRENOSNE USB MEMORIJE I INTERNET STRANICE KONFERENCIJE
  Godina 2016
  Autori Dragan Macanović, Mladen Đurić i Slavko Vasiljević
  Strana od 589
  Strana do 596
  Veb adresa stepgrad16.aggfbl.org

  ELEMENTI OCJENE STANJA KATASTARSKOG SISTEMA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija ELEKTRONSKO IZDANJE – DISTRIBUCIJA PUTEM PRENOSNE USB MEMORIJE I INTERNET STRANICE KONFERENCIJE
  Godina 2016
  Autori Dragan Macanović
  Strana od 153
  Strana do 160
  Veb adresa stepgrad16.aggfbl.org

  THE ANALYSIS OF PROBLEMS DURING THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE OF PUBLIC DISPLAY OF DATA ON PROPERTIES AND PROPERTY RIGHTS DETERMINATION FOR THE CM OF MODRICA

  Naučni skup THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEO2016
  Publikacija Geodezija-Zbornici
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Dragan Macanović i Slavko Vasiljević
  Strana od 61
  Strana do 67