Navigacija

doc. dr Dragan Macanović
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast upravljanje nepokretnostima, katastar, uređenje zemljišne teritorije i
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD07KN1 Katastar nepokretnosti 1
OGD07PGS Propisi u geodetskoj struci
OGD09UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD09PVN Procjena vrijednosti nepokretnosti
OGD07UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD07KOM Komasacija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  NEKI ASPEKTI OSNIVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija ELEKTRONSKO IZDANJE – DISTRIBUCIJA PUTEM PRENOSNE USB MEMORIJE I INTERNET STRANICE KONFERENCIJE
  Godina 2016
  Autori Dragan Macanović, Mladen Đurić i Slavko Vasiljević
  Strana od 589
  Strana do 596
  Veb adresa stepgrad16.aggfbl.org

  ELEMENTI OCJENE STANJA KATASTARSKOG SISTEMA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija ELEKTRONSKO IZDANJE – DISTRIBUCIJA PUTEM PRENOSNE USB MEMORIJE I INTERNET STRANICE KONFERENCIJE
  Godina 2016
  Autori Dragan Macanović
  Strana od 153
  Strana do 160
  Veb adresa stepgrad16.aggfbl.org

  THE ANALYSIS OF PROBLEMS DURING THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE OF PUBLIC DISPLAY OF DATA ON PROPERTIES AND PROPERTY RIGHTS DETERMINATION FOR THE CM OF MODRICA

  Naučni skup THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEO2016
  Publikacija Geodezija-Zbornici
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Dragan Macanović i Slavko Vasiljević
  Strana od 61
  Strana do 67