Navigacija

mr Milan Jakšić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/464-025
Uža naučna/umjetnička oblast Hidrotehnika
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGH07KV Kvalitet vode
OG07PGOHI Planiranje, građenje i održavanje hidrotehničke infrastrukture
OG07MF Mehanika fluida
OG15HI Osnovi hidraulike
OGH07KH Komunalna hidrotehnika
OGH15RH Računska hidraulika
OG07OHI Održavanje hidrotehničke infrastrukture
OG07DS Drenažni sistemi

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Statički i dinamički problemi uzrokovani crpljenjem podzemnih voda kod MAR sistema

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2015
  Autori Milan Jakšić, Dejan Ljubisavljević i Mato Uljarević

  Filtracija kroz riječno korito - prirodni tretman vode za piće

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2014
  Autori Dejan Ljubisavljević i Milan Jakšić
  Strana od 481
  Strana do 488

  Pregled postupaka za prečišćavanje jedinjenja MIB i GEOSMIN uzročnika mirisa i okusa vode

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2013
  Autori Dejan Ljubisavljević i Milan Jakšić
  Strana od 337
  Strana do 345

  Uticaj unosa nutrijenata glavnim tokom i pritokama na stanje trofičnosti vode u akumulaciji Bočac

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2012
  Autori Dejan Ljubisavljević i Milan Jakšić
  Strana od 113
  Strana do 122

Ostali radovi

  Posjeta predstavništvu RS u Izraelu

  Godina 2013
  Autori Milan Jakšić i Una Umićević
  Strana od 159
  Strana do 188

  Performance assessment of dune filtration for the removal of organic contaminants

  Godina 2010
  Autori Milan Jakšić