Navigacija

prof. dr Slaviša Kovačević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 018

051/430-028
Uža naučna/umjetnička oblast Ekonomska analiza
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O17MSES Savremeni ekonomski sistemi
1ED Ekonomske doktrine
O17TPP Teorija i politika privrednog razvoja
1SES Savremeni ekonomski sistemi
O14TPP Teorija i politika privrednog razvoja
I14EDO Ekonomske doktrine
2O14MGTP Globalizacija i tranzicioni procesi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj ubrzanog rasta Kine na odnose razmjene sa EU

  DOI 10.7251/ZREFIS1612057K
  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2016
  Autori Slaviša Kovačević i Zoran Borović
  Volumen 164
  Broj 12
  Strana od 57
  Strana do 67
  Veb adresa www.zrefis.com

  Ekonomske slobode i ekonomske performanse u bivšim socijalističkim zemljama- panel analiza

  DOI 10.7251/ZREFIS1409019K
  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević i Zoran Borović
  Volumen 206
  Broj 9
  Strana od 19
  Strana do 26
  Veb adresa www.zrefis.com

  Ekonomski sistem Kine - reforme i ekonomski rast

  DOI 10.7251/ACE1421067K
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević i Dijana Bojić
  Volumen 162
  Broj 21
  Strana od 67
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva.html

  Ekonomsko-socijalne funkcije države

  Časopis Socijalna misao
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević i Zoran Borović
  Volumen 192
  Broj 81
  Strana od 107
  Strana do 124
  Veb adresa www.socijalnamisao.rs

  Odnosi robne razmjene BiH i uslovima globalne ekonomske krize

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević i Biljana Popoarić
  Volumen 135
  Broj 15
  Strana od 72
  Strana do 77
  Veb adresa http://www.noviekonomist.info/

  Perspektive integracije zajednice nezavisnih država

  DOI 10.7251/FIN1401022K
  Časopis FINANCING
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević i Željko Janjetović
  Volumen 62
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 27
  Veb adresa www.financingscience.org

  Globalizacija i prognoze promjena globalne moći u međunarodnim odnosima do sredine 21. vijeka

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2012
  Autori Slaviša Kovačević
  Broj 9
  Strana od 85
  Strana do 99
  Veb adresa http://www.noviekonomist.info/

  Teorija konvergencije i kineski model - jedna zemlja dva sistema

  Časopis FINANCING
  Godina 2011
  Autori Slaviša Kovačević
  Broj 1
  Strana od 44
  Strana do 50
  Veb adresa www.financingscience.org

  Globalizacija i razvoj vodećih zemalja svijeta - prodor NR Kine

  Časopis Finrar
  Godina 2008
  Autori Slaviša Kovačević
  Broj 2
  Strana od 18
  Strana do 25
  Veb adresa http://www.finrar-casopis.org/

  Regionalne ekonomske integracije - oblici, troškovi i koristi

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2008
  Autori Slaviša Kovačević
  Broj 8
  Strana od 57
  Strana do 87
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva.html

  Socijalno-ekonomske kontroverze globalizacije

  Časopis Socijalna misao
  Godina 2007
  Autori Slaviša Kovačević
  Broj 55
  Strana od 7
  Strana do 23
  Veb adresa www.socijalnamisao.org

Radovi sa skupova

  THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

  Naučni skup REDETE
  Godina 2015
  Autori Slaviša Kovačević, Željko Janjetović i Dijana Bojić
  Strana od 385
  Strana do 396
  Veb adresa www.redete.org

  Knowledge and Skills of Managers in Modern Economy

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević, Dragana Došenović i Dijana Bojić
  Strana od 688
  Strana do 697

Ostali radovi

  Izrada modernog koncepta makro i mikro organizacije "Šume Republike Srpske"

  Godina 2016
  Autori Slaviša Kovačević

  "EQUAL" jednaka mogućnost za sve

  Godina 2016
  Autori Slaviša Kovačević

Knjige

  Globalizacija i razvoj svjetske trgovine

  Izdavač Ekonomski fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-68-0
  Godina 2017
  Autori Slaviša Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 219

  Kontroverze globalizacije i integracije

  Izdavač Atlantik bb
  ISBN 978-99955-38-02-6
  Godina 2008
  Autori Slaviša Kovačević
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 145