Navigacija

mr Dragana Došenović
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 410

051/430-064
Uža naučna/umjetnička oblast Menadžment
Datum izbora u zvanje 31. maj 2018.

Predmeti

Ekonomski fakultet

1OPS Organizacija poslovnih sistema
1MENK Menadžment kvaliteta
1MEN Menadžment
O14MEN Menadžment
O14PSME Strategijski menadžment
O2018IMEN Menadžment
1SMEN Strategijski menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sistemi nagrađivanja zaposlenih radnika u organizacijama

  DOI 1515/eoik-2015-0024
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2016
  Autori Dragana Došenović
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 107
  Strana do 118

  Regulatorni okvir korporativnog upravljanja

  DOI 10.7251/APE1416079D
  Časopis ANALI POSLOVNE EKONOMIJE
  Godina 2016
  Autori Dragana Došenović
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 92

  Poslovna etika i korporativno upravljanje

  DOI 10.7251/SVR1612157D
  Časopis SVAROG
  Godina 2016
  Autori Dragana Došenović
  Volumen 12
  Strana od 157
  Strana do 170

  Menadžment i liderstvo

  DOI 10.1515/eoik-2015-0012
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2015
  Autori Zoran Lukić, Amela Mustafić i Dragana Došenović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 67
  Strana do 78

  Internal and external factors of the organizational structure

  DOI 10.7251/AKT3215003
  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2015
  Autori Dragana Došenović
  Volumen 5
  Broj 3
  Strana od 74
  Strana do 87

  Emocionalna inteligencija u liderstvu

  DOI 10.7251/OIK1403008L
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2014
  Autori Dragana Došenović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 107
  Strana do 126

  Organizacione strukture i hodogram dokumentacije i aktivnosti

  DOI 10.7251/OIK1403006L
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić, Dragana Došenović i Slađenko Galić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 87
  Strana do 106

  Projektovanje i restrukturiranje organizacije

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2011
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 50
  Strana do 55

Radovi sa skupova

  Regulatory framework of the employee rewarding

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2016
  Autori Dragana Došenović
  Strana od 736
  Strana do 751

  Comparative analysis of different theories of organization

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2015
  Autori Dragana Došenović
  Strana od 723
  Strana do 731

  The impact of costs on creating a competitive advantage

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2015
  Autori Dragana Došenović
  Strana od 664
  Strana do 673

  INTERDEPENDENCE AND THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MANAGEMENT COMPETENCE

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić, Dragana Došenović i Dijana Bojić
  Strana od 68
  Strana do 76

  Knowledge and Skills of Managers in Modern Economy

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević, Dragana Došenović i Dijana Bojić
  Strana od 688
  Strana do 697

  Uticaj poslovnog planiranja na poslovanje malih i srednjih preduzeća

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 147
  Strana do 162

  Kadrovski potencijal kao element organizacije

  Naučni skup Jahorinski poslovni dani preduzetništva, gastronomije i turizma
  Godina 2013
  Autori Dragana Došenović, Zoran Lukić, Slađenko Galić i Jelena Milinković
  Strana od 333
  Strana do 359

  Applicability of the Porter’s value chain to the service sector: example of the banking sector

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2012
  Autori Dana Koruga i Dragana Došenović
  Strana od 409
  Strana do 422

  Business ethics and company performance

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2012
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 423
  Strana do 432