Navigacija

mr Dragana Došenović
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Menadžment
Datum izbora u zvanje 26. septembar 2013.

Predmeti

Ekonomski fakultet

1SMEN Strategijski menadžment
1MENK Menadžment kvaliteta
1OPS Organizacija poslovnih sistema
O14PSME Strategijski menadžment
O14MEN Menadžment
1MEN Menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Projektovanje i restrukturiranje organizacije

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2011
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 50
  Strana do 54

Radovi sa skupova

  KNOWLEDGE AND SKILLS OF MANAGERS IN MODERN ECONOMY

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2014
  Autori Slaviša Kovačević, Dragana Došenović i Dijana Bojić

  INTERDEPENDENCE AND THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MANAGEMENT COMPETENCE

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić, Dragana Došenović i Dijana Bojić

  Business ethics and company performance

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2013
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović

  Applicability of the Porter’s value chain to the service sector: example of the banking sector

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2013
  Autori Dana Koruga i Dragana Došenović