Navigacija

doc. dr Željka Šajin
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

IS111 Istorija starog Istoka
MIS15MAI Metodologija istraživanja u oblasti antičke istorije
MIS15AIG Antička istoriografija
MIS15AEP Antička epigrafika
MIS15IDR Institucionalna, društvena i kulturna istorija starog Rima
MIS15PBP Podunavske i balkanske provincije Rimskog Carstva
MIS15PRC Pozno Rimsko Carstvo
IS111-16 Istorija Drevnog Istoka
IAR112-16 Istorija Antičkog Rima
MIS15IDK Institucionalna, društvena i kulturna istorija grčkog svijeta klasičnog i helenističkog perioda
SGH-16 Istorija Stare Grčke i Helenizma
KISG-16 Kulturna istorija Stare Grčke
KIAR-16 Kulturna istorija Antičkog Rima
AG111 Antička Grčka i Helenizam
AR112 Antički Rim