Navigacija

doc. dr Željka Šajin
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

IS111-16 Istorija Drevnog Istoka
AR112 Antički Rim
MIS15AEP Antička epigrafika
MIS15PBP Podunavske i balkanske provincije Rimskog Carstva
SGH-16 Istorija Stare Grčke i Helenizma
KISG-16 Kulturna istorija Stare Grčke
IAR112-16 Istorija Antičkog Rima
AG111 Antička Grčka i Helenizam
MIS15IDR Institucionalna, društvena i kulturna istorija starog Rima
KIAR-16 Kulturna istorija Antičkog Rima
IS111 Istorija starog Istoka
MIS15MAI Metodologija istraživanja u oblasti antičke istorije
MIS15IDK Institucionalna, društvena i kulturna istorija grčkog svijeta klasičnog i helenističkog perioda
MIS15AIG Antička istoriografija
MIS15PRC Pozno Rimsko Carstvo