Navigacija

doc. dr Željka Šajin
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

AG111 Antička Grčka i Helenizam
IAR112-16 Istorija Antičkog Rima
MIS15PBP Podunavske i balkanske provincije Rimskog Carstva
AR112 Antički Rim
IS111-16 Istorija Drevnog Istoka
IS111 Istorija starog Istoka
MIS15AEP Antička epigrafika
KIAR-16 Kulturna istorija Antičkog Rima
SGH-16 Istorija Stare Grčke i Helenizma
KISG-16 Kulturna istorija Stare Grčke
MIS15IDR Institucionalna, društvena i kulturna istorija starog Rima