Navigacija

Dejan Došlić
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PŽS123-16 Privatni život u srpskim srednjovjekovnim zemljama
NP124 Nacionalna istorija poznog srednjeg vijeka I
SJI123-16 Srpska i južnoslovenska istorija ranog srednjeg vijeka
SJIP124-16 Srpska i južnoslovenska istorija poznog srednjeg vijeka
DUS124-16 Državna uprava u srpskim srednjovjekovnim zemljama
NP135 Nacionalna istorija poznog srednjeg vijeka II