Навигација

доц. др Жељка Шајин
доцент

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областОпшта историја
Датум избора у звање 4. мај 2015.

Предмети

Филозофски факултет

АГ111Античка Грчка и Хеленизам
АР112Антички Рим
МИС15ИДРИнституционална, друштвена и културна историја старог Рима
СГХ-16Историја Старе Грчке и Хеленизма
МИС15ПБППодунавске и балканске провинције Римског Царства
КИАР-16Културна историја Античког Рима
ИС111Историја старог Истока
ИС111-16Историја Древног Истока
КИСГ-16Културна историја Старе Грчке
ИАР112-16Историја Античког Рима
МИС15АЕПАнтичка епиграфика