Navigacija

Bojana Vukojević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 310
Uža naučna/umjetnička oblast Posebne sociologije
Datum izbora u zvanje 16. jul 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

S-26 Sociologija morala
S-45 Sociologija religije
S-50 Svjetske religije
S-59 Kultura religija
S-60 Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem
N-37 Sociologija kulture
N-37-17 Sociologija kulture
S-27 Socijalna antropologija
S-32 Sociologija kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Transformacije religijskog identiteta u savremenom dobu

  Časopis Religija i tolerancija
  Godina 2018
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen XVI
  Broj 29
  Strana od 77
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.ceir.co.rs/ojs/index.php/religija/article/view/322

  Sociologija kafane. Đorđević D. B., ur. (2016): "Kafana: To sjajno treće mesto" (temat), u: Kultura - časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 151, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen 6
  Strana od 195
  Strana do 197

  Proizvodnja prostora i diskursa u multikulturalnom društvu

  Časopis Sociološki pregled
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović
  Volumen XLIX
  Broj 3
  Strana od 325
  Strana do 336

  Izazovi obrazovanja u multikulturalnom društvu

  Časopis Nova naučna edukativna misao
  Godina 2014
  Autori Bojana Miodragović
  Broj 5
  Strana od 1
  Strana do 8

  Kafana kao modus vivendi

  DOI 10.7251/SOCSR1306091M
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2013
  Autori Bojana Miodragović
  Volumen III
  Broj 6
  Strana od 91
  Strana do 97

Radovi sa skupova

  Interpretation Of Non-Verbal Signs In The Instant Internet Communication Via Viber And Facebook Messenger.

  Naučni skup Social Change In The Global World
  DOI 004.738.5:316.472.4
  Publikacija SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD
  Godina 2016
  Autori Nataša Jović, Borislav Vukojević i Bojana Miodragović
  Strana od 943
  Strana do 959

  Odgovornost u medijskom izvještavanju o suđenju Radovanu Karadžiću i krstu na Zlatištu.

  Naučni skup Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu
  DOI 10.7251/FPNZB0115191M
  Publikacija Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović
  Strana od 191
  Strana do 211
  Veb adresa http://medijskaslika.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/Medijska_slika-istr-o-odgov-nov-A_Bogdanic.pdf

  Odgovornost u medijskom izvještavanju o suđenju Radovanu Karadžiću i krstu na Zlatištu

  Naučni skup Medijska slika Republike Srpske - istraživanja o odgovornom novinarstvu
  DOI 10.7251/FPNZB0115191M
  Publikacija Medijska slika Republike Srpske - istraživanja o odgovornom novinarstvu
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović
  Strana od 191
  Strana do 211

Ostali radovi

  Importance Of The Family And Tradition For Second Generation Of Migrants From Bosnia And Herzegovina In Constructing Of Migrant Networks

  Godina 2016
  Autori Bojana Miodragović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić i Nataša Jović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu "Tumačenje neverbalnih poruka u trenutnoj internetskoj komunikaciji kod mladih"

Knjige

  Multikulturalizam: uspon i pad jedne ideje

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-651-6-4
  Godina 2017
  Autori Bojana Miodragović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 85