Navigacija

Bojana Vukojević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 310
Uža naučna/umjetnička oblast Posebne sociologije
Datum izbora u zvanje 16. jul 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

S-26 Sociologija morala
S-32 Sociologija kulture
S-45 Sociologija religije
S-59 Kultura religija
S-60 Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem
N-37 Sociologija kulture
N-37-17 Sociologija kulture
S-27 Socijalna antropologija
S-50 Svjetske religije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Transformacije religijskog identiteta u savremenom dobu

  Časopis Religija i tolerancija
  Godina 2018
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen XVI
  Broj 29
  Strana od 77
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.ceir.co.rs/ojs/index.php/religija/article/view/322

  Sociologija kafane. Đorđević D. B., ur. (2016): "Kafana: To sjajno treće mesto" (temat), u: Kultura - časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 151, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen 6
  Strana od 195
  Strana do 197

  Proizvodnja prostora i diskursa u multikulturalnom društvu

  Časopis Sociološki pregled
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović
  Volumen XLIX
  Broj 3
  Strana od 325
  Strana do 336

  Izazovi obrazovanja u multikulturalnom društvu

  Časopis Nova naučna edukativna misao
  Godina 2014
  Autori Bojana Miodragović
  Broj 5
  Strana od 1
  Strana do 8

  Kafana kao modus vivendi

  DOI 10.7251/SOCSR1306091M
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2013
  Autori Bojana Miodragović
  Volumen III
  Broj 6
  Strana od 91
  Strana do 97

Radovi sa skupova

  Interpretation Of Non-Verbal Signs In The Instant Internet Communication Via Viber And Facebook Messenger.

  Naučni skup Social Change In The Global World
  DOI 004.738.5:316.472.4
  Publikacija SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD
  Godina 2016
  Autori Nataša Jović, Borislav Vukojević i Bojana Miodragović
  Strana od 943
  Strana do 959

  Odgovornost u medijskom izvještavanju o suđenju Radovanu Karadžiću i krstu na Zlatištu.

  Naučni skup Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu
  DOI 10.7251/FPNZB0115191M
  Publikacija Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović
  Strana od 191
  Strana do 211
  Veb adresa http://medijskaslika.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/Medijska_slika-istr-o-odgov-nov-A_Bogdanic.pdf

Ostali radovi

  Importance Of The Family And Tradition For Second Generation Of Migrants From Bosnia And Herzegovina In Constructing Of Migrant Networks

  Godina 2016
  Autori Bojana Miodragović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić i Nataša Jović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu "Tumačenje neverbalnih poruka u trenutnoj internetskoj komunikaciji kod mladih"

Knjige

  Multikulturalizam: uspon i pad jedne ideje

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-651-6-4
  Godina 2017
  Autori Bojana Miodragović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 85

  Naša ispovijest : žene žrtve rata iz Republike Srpske : 1992-1995.

  Izdavač Beograd : Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije; Banja Luka : Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske : Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje
  ISBN 978-86-80248-03-5
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ i Bojana Vukojević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 435