Navigacija

doc. dr Aleksandar Vranješ
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 411

051/304-001
lokal 411
Uža naučna/umjetnička oblast Političko komuniciranje
Datum izbora u zvanje 27. februar 2018.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

PN-58 Političko komuniciranje
PN-54 Mediji i politika
MP-4 Politički menadžment
P-63 Međunarodno političko komuniciranje
N-44 Politički marketing
NOV-65 Političko komuniciranje
P-48 Mediji i politika
P-42 Politički marketing
MK-4 Političko komuniciranje
P-52 Političko komuniciranje
MK-3 Međunarodno komuniciranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Odnos ljudskih prava i građanskih sloboda na Internetu iz perspektive političkog komuniciranja

  Časopis Politička revija
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 54
  Broj 4
  Strana od 81
  Strana do 98

  Internet suverenitet sa kineskim karakteristikama

  Časopis Godišnjak - Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen XI
  Broj 18
  Strana od 99
  Strana do 120

  Međunarodno političko komuniciranje i uticaj informaciono-komunikacijskih tehnologija na savremene međunarodne odnose

  DOI 10.5937/pol1713128V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Željko Budimir i Aleksandar Vranješ
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 128
  Strana do 139
  Veb adresa http://fpn.unibl.org/

  Da li će intelektualci postojati u budućnosti?

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 1-2
  Broj 500
  Strana od 134
  Strana do 142

  The Political communication as an essentially contested concept

  DOI 10.5937/pol1612142V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranjes
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 142
  Strana do 152
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2613228&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d13228

  Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI 10.7251/POL1611149V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ i Aleksandar Vranješ
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 151
  Strana do 167
  Veb adresa http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI 10.7251/POL1611149V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ i Aleksandar Vranješ
  Broj 11
  Strana od 151
  Strana do 167
  Veb adresa http://fpnbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=94

  The uses and abuses of participatory ideologies in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

  DOI 10.7251/POL1509187V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Vranješ i Borislav Vukojević
  Broj 9
  Strana od 187
  Strana do 206
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Ratni film za spoljnu upotrebu

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 1/2
  Broj 495
  Strana od 101
  Strana do 113
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_495_1_2/vranjes.pdf

  Srpski ratni film u svjetlu političke propagande

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 4
  Broj 492
  Strana od 461
  Strana do 475
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_492_4_oktobar/Aleksandar%20Vranjes.pdf

  Odnos društvenih mreža i građanske participacije na primjeru Arapskog proljeća

  DOI 10.7251/POL1305111V
  Časopis Politeia
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Vranješ
  Broj 5
  Strana od 111
  Strana do 121
  Veb adresa http://fpnbl.org/casopis/politeia_5.pdf

  Nacionalni i politički identitet u kontekstu medijske odgovornosti

  Časopis POLITEIA
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković i Aleksandar Vranješ
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 142
  Veb adresa http://fpnbl.org/casopis/politeia_1.pdf

  Partizanski film kao sredstvo političke propagande

  Časopis CM-Communication Management - časopis za upravljanje komuniciranjem
  Godina 2008
  Autori Aleksandar Vranješ
  Broj 6
  Strana od 101
  Strana do 115
  Veb adresa http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/CM06.pdf

Radovi sa skupova

  Medijsko izvještavanje o sadržajima maloljetničkog nasilja na društvenim mrežama

  Naučni skup Medijsko izvještavanje o maloljetnim počiniocima krivičnih djela
  Publikacija Medijsko izvještavanje o maloljetnim počiniocima krivičnih djela - zbornik radova, Banja Luka: Fakultet političkih nauka
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Vranješ

  Uticaj građanskog novinarstva na političko komuniciranje u Republici Srpskoj

  Naučni skup Kultura i mediji
  Publikacija Kultura i mediji - zbornik radova, Banjaluka, Matica srpska - Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Vranješ

  Politička instrumentalizacija medija i kulturnih sadržaja u SFRJ na primjeru jugoslovenskog ratnog filma od 1945. do 1990.

  Naučni skup Novembarski dani
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija – zbornik radova sa naučnog skupa, Filozofski fakultet, Banja Luka, knj. 9, tom II
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Vranješ

Ostali radovi

  Hronika nemoguće države (Priređivač i autor predgovora)

  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ

  The Impossible State: National Identities in Bosnia and Herzegovina (chapter)

  Opšti izbori 2014: (ne) vidljive žene

  Between Coexistence and Dissolution: The Case of Bosnia and Herzegovina (chapter)

Knjige

  Naša ispovijest : žene žrtve rata iz Republike Srpske : 1992-1995.

  Izdavač Beograd : Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije; Banja Luka : Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske : Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje
  ISBN 978-86-80248-03-5
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ i Bojana Vukojević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 435

  Dejtonski mirovni sporazum - dve decenije mira i pouke za svet : zbornik radova sa naučnog skupa, Beograd, 19. novembar 2015

  Izdavač Beograd : Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji : Institut za međunarodnu politiku i privredu ; Banja Luka : Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-86-80248-04-2
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ, Tijana Kecmanović i Stevan Rapaić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 243

  Naša ispovijest : žene žrtve rata iz Republike Srpske : 1992-1995.

  Izdavač Beograd : Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije; Banja Luka : Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske : Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje
  ISBN 978-86-80248-03-5
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ i Bojana Miodragović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 435

  Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu

  Izdavač Clio, Beograd
  ISBN 978-86-7102-480-8
  Godina 2015
  Autori Miroljub Radojković, Branimir Stojković i Aleksandar Vranješ
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 197

  Partizanski filmovi i propaganda : jugoslovenski ratni film u svjetlu narodnooslobodilačke borbe kao sredstvo ideološko-političke propagande

  Izdavač Glas srpski - Grafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-37-78-7
  Godina 2008
  Autori Aleksandar Vranješ
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 168