Navigacija

prof. dr Đorđe Vuković
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 415

051/304-029
lokal 415
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Politikologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politička teorija vanredni profesor 18. maj 2016.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MP-6 Politike svakodnevnog života
Akademske studije prvog ciklusa
NOV-66 Politički konflikti
P-22 Civilizacija i kultura
P-41 Politička kultura
P-53 Politički konflikti
P-60 Srpska politička misao
PN-53 Politička kultura
PN-59 Politički konflikti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pucanj(e) slobode i odmazde

  DOI 10.7251/POL1408157V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen IV
  Broj 8
  Strana od 157
  Strana do 177
  Veb adresa htp://politeia.fpnbl.org.

  Tumaranje Srba između ideologija i ideala

  DOI 10.7251/SVR1307028V
  Časopis SVAROG
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 7
  Strana od 28
  Strana do 42
  Veb adresa www.svarog-nubl.com

  Kulturno-političko okrilje srpskih zabluda, slabosti i mana na početku 21. vijeka

  DOI 10.7251/RAD1302115V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 18
  Strana od 115
  Strana do 136

  Obilježja kulture kao uzroci političkih konflikata i prepreke njihovog regulisanja

  DOI 1840-3239
  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2012
  Autori Đorđe Vuković
  Broj V-1
  Strana od 65
  Strana do 75

  Političko punoljetstvo

  Časopis Nova srpska politička misao
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 1/2011
  Strana od 216
  Strana do 219

  Savremeno varvarstvo i kulturna raspolućenost

  DOI 10.7251/GSM1201127V
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 1
  Strana od 125
  Strana do 138

  Medijska (ne)objektivnost u politički podijeljenoj BiH

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 11
  Strana od 211
  Strana do 226

  (Ne)moć medija Republike Srpske u oblikovanju slobodnog kritičkog javnog mnjenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 9
  Strana od 463
  Strana do 477

Radovi sa skupova

  Prelazak u treću etapu političkog utemeljenja RS i samoidentifikacije srpskog naroda u BiH

  Naučni skup Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi
  DOI 323 (497.6)(082)
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi"
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 87
  Strana do 97

  Politička tradicija: izvorište slobodarstva ili argument za pokornost

  Naučni skup Funkcije tradicije u oblikovanju nacionalnog identiteta Srba
  DOI 978-99955-730-9-6
  Publikacija Zbornik radova "Tradicija i identitet"
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 135
  Strana do 154

  Diskonfirmisanje kulture u masovnim medijima

  Naučni skup Kultura i mediji
  Publikacija KULTURA I MEDIJI, Zbornik radova i izlaganja
  Godina 2012
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 75
  Strana do 90

  Parohijalizam i podaništvo kao dominantna obilježja političke kulture u Republici Srpskoj i BiH

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Zbornik radova sa Banjalučkih novembarskih susreta, Knjiga 10
  Godina 2009
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 757
  Strana do 769

Ostali radovi

  The Impossible State: National Identities in Bosnia and Herzegovina (chapter)

  Izdavač Information age publishing
  ISSN/ISBN 9781681235233
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vuković, Aleksandar Savanović i Aleksandar Vranješ
  Strana od 187
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.infoagepub.com/products/National-Identity

Knjige

  Predstraža slave i plača, srpsko pitanje u BiH prije i poslije Jugoslavije

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Banja Luka; Institut za političke studije, Beograd
  ISBN 978-99976-720-4-9
  Godina 2018
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 196

  Kulturna uporišta politike

  Izdavač Čogoja štampa, Beograd
  ISBN 978-86-531-0448-1
  Godina 2018
  Autori Đorđe Vuković, Nenad Kecmanović i Bojan Vranić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 259

  Kontekst političke kulture

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-701-4-9
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 298

  Temelji i razvaline političke kulture

  Izdavač Komesgrafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-59-35-2
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 131

  Ideološki paragrafi medijskog izvještavanja

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-91-5
  Godina 2009
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 161