Navigacija

mr Željko Budimir
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 412

051/304-029
lokal 412
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodni odnosi i bezbjednost
Datum izbora u zvanje 27. februar 2018.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07PPT Pravne i političke teorije

Fakultet političkih nauka

MM-6 Međunarodne organizacije
P-33 Međunarodni odnosi
P-37 Politički sistem neevropskih zemalja
P-38 Geopolitika
MM-3 Međunarodna politika
MM-4 Međunarodna bezbjednost
P-43 Uvod u međunarodnu bezbjednost

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Međunarodno političko komuniciranje i uticaj informaciono-komunikacijskih tehnologija na savremene međunarodne odnose

  DOI 10.5937/pol1713128V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Željko Budimir i Aleksandar Vranješ
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 128
  Strana do 139
  Veb adresa http://fpn.unibl.org/

  Partnerstvo Japana i Severnoatlantske alijanse

  DOI 10.5937/pol1612088B
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Željko Budimir i Nebojša Vuković
  Broj 12
  Strana od 88
  Strana do 108
  Veb adresa http://fpn.unibl.org

  Hartlend teorija Helforda Makindera i nova velika igra u Evroaziji

  DOI 10.7251/POL10009V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2015
  Autori Željko Budimir i Ivan Zarić
  Broj 10
  Strana od 9
  Strana do 31
  Veb adresa http://fpn.unibl.org/

  Ukrajinska kriza i njene geopolitičke posledice na Balkan

  DOI 10.7251/POL1408119B
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Željko Budimir
  Broj 8
  Strana od 119
  Strana do 120
  Veb adresa http://fpn.unibl.org/

  Aktuelnosti rusko-srpskih odnosa i evroazijske integracije. Banja Luka

  DOI 10.7251/POLI1305305B
  Časopis POLITEIA
  Godina 2013
  Autori Željko Budimir
  Broj 5
  Strana od 305
  Strana do 310
  Veb adresa http://fpn.unibl.org/

  Makroregionalno geopolitičko strukturisanje sveta: aktuelnost Makinderove hartlend koncepcije

  Časopis Nacionalni inters
  Godina 2012
  Autori Željko Budimir
  Broj 1
  Strana od 223
  Strana do 246
  Veb adresa http://www.ipsbgd.edu.rs/nacionalni_interes.html

  Prirodni resursi i stanovništvo – ključni razvoni i geopolitički hendikep postmoderne Evrope

  Časopis Nacionalni intres
  Godina 2011
  Autori Željko Budimir
  Broj 1
  Strana od 123
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.ipsbgd.edu.rs/nacionalni_interes.html

  Sučeljavanje sa ekomskim slomom

  Časopis Nacionalnio interes
  Godina 2010
  Autori Željko Budimir
  Broj 1
  Strana od 327
  Strana do 333
  Veb adresa http://www.ipsbgd.edu.rs/nacionalni_interes.html

  U potrazi za oslonim tačkama postmdernizma

  Časopis Nacionalni interes
  Godina 2007
  Autori Željko Budimir
  Broj 3
  Strana od 307
  Strana do 314
  Veb adresa http://www.ipsbgd.edu.rs/nacionalni_interes.html

Radovi sa skupova

  Geopolitički položaj Republike Srpske u procepu svetova. Banja Luka

  Naučni skup Rizici i bezbjedonosna prijetnje
  Publikacija Zbornik radova: Rizici i bezbjedonosna prijetnje
  Godina 2015
  Autori Željko Budimir
  Strana od 187
  Strana do 198

  Nastanak i razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država

  Naučni skup Nastanak i razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih
  Publikacija Zbornik radova: Politika Sjedinjenih Američkih država prema regionu Zapadnog Balkana i Republici Srbiji
  Godina 2015
  Autori Željko Budimir
  Strana od 171
  Strana do 197

  Geopolitički značaj izgradnje autoputeva i brzih puteva za ekonomsku i političku integraciju Republike Srpske

  Naučni skup Republika Srbija i Republika Srpska – stari novi politički izazovi
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa: Republika Srbija i Republika Srpska – stari novi politički izazovi
  Godina 2014
  Autori Željko Budimir
  Strana od 216
  Strana do 226

Ostali radovi

  POLITEIA

  Godina 2018
  Autori Željko Budimir

  Ka neophodnom preporodu srpske vojske

  Godina 2015
  Autori Željko Budimir i Miloš Jovanović
  Strana od 127
  Strana do 153