Navigacija

prof. dr Vitomir Popović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 80

051/339-050
lokal 150
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodno pravo
Datum izbora u zvanje 5. februar 2004.

Predmeti

Ekonomski fakultet

2I14MPEU Pravo Evropske unije
1MPP Međunarodno poslovno pravo

Pravni fakultet

OS11MAP Međunarodno arbitražno pravo
OS13MAP Međunarodno arbitražno pravo
OS07MTP Međunarodno poslovno pravo
MS14PMP Pravo međunarodnih plaćanja
MS14RSP Rješavanje sporova u međunarodnom pravu
MS14MKP Međunarodno kompanijsko pravo
MS14UMT Ugovori međunarodne trgovine

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16OMP Osnovi međunarodnog prava
OBK12OMP Osnove međunarodnog prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  EKONOMSKA INTERESNA GRUPACIJA FRANCUSKOG PRAVA

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2012
  Autori Ranko Vulić i Vitomir Popović
  Strana od 9
  Strana do 26

Knjige

  Međunarodno poslovno pravo - posebni dio

  Izdavač Contract - Centar za međunarodnu pravnu i poslovnu saradnju u Banjoj Luci
  ISBN 9789993850427
  Godina 2010
  Autori Vitomir Popović i Radovan Vukadinović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 542

  Međunarodno javno pravo

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-13-7
  Godina 2009
  Autori Vitomir Popović i Filip Turčinović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 521

  Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-29-8
  Godina 2008
  Autori Vitomir Popović i Boris Topić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 229

  Međunarodno poslovno pravo - opšti deo

  Izdavač Centar za pravo Evropske unije, Kragujevac
  ISBN 9-789993-825142
  Godina 2007
  Autori Vitomir Popović i Radovan Vukadinović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 360

  Dokumenti Dejton-Pariz

  Izdavač Institut za međunarodno pravo i međunarodnu poslovnu saradnju Banja Luka
  ISBN 86-7026-118-9
  Godina 2002
  Autori Vitomir Popović i Vladimir Lukić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 474

  Ugovori u privredi

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka, Centar za publikacije
  ISBN 99938-675-0-0
  Godina 2002
  Autori Mirko Vasiljević, Marko Rajčević i Vitomir Popović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 487