Navigacija

Dragana Tepić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Arhitektonsko projektovanje
Datum izbora u zvanje 28. maj 2013.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OA07VIM1 Vizuelizacija i modelovanje 1
OGD07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
OG07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
OA07VIM2 Vizuelizacija i modelovanje 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Eksterni uticajni faktori u savladavanju gradiva iz nacrtne geometrije kod studenata arhitekture

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604034T
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Dragana Tepić, Sandra Kosić-Jeremić i Maja Ilić
  Volumen 4
  Broj 4 (1)
  Strana od 22
  Strana do 33
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/3647

  Didaktički metod ̶ izučavanje digitalnih metoda projektovanja i realizacija projekta male razmjere

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301094S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Milena Stavrić, Maja Ilić i Dragana Tepić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 93
  Strana do 105
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/index

Radovi sa skupova

  Arhitektura u virtuelnom okruženju

  Naučni skup Nove tehnologije u obrazovanju 2017
  Godina 2017
  Autori Dragana Tepić

  Nastava nacrtne geometrije i tehničkog crtanja na tehničkim fakultetima – primjer Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup 5. međunarodni naučno-stručni skup „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Publikacija Zbornik radova 5. međunarodnog naučno-stručnog skupa „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Godina 2016
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić i Dragana Tepić

  Architectural scale model in digital age – design process, representation and manufacturing

  Naučni skup 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe
  Publikacija Physical Digitality – Proceedings of the 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe
  Godina 2012
  Autori Milena Stavrić, Maja Ilić i Dragana Stokić
  Strana od 33
  Strana do 42
  Veb adresa http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/ecaade2012_151.content.pdf

  Permakultura – transformacija ruralnih i urbanih sredina ka održivim zajednicama

  Naučni skup 3. Internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa"
  Publikacija U: Zbornik radova, knjiga 2, D. Lučić /ur./ 3. Internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa" Žabljak
  Godina 2010
  Autori Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Tanja Trkulja i Maja Ilić
  Strana od 1277
  Strana do 1288

  Permakultura - ekološki prihvatljiv model zaštite i očuvanja sela u BiH

  Naučni skup 4. Regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti „Procjena potreba i prioriteta u zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa“
  Publikacija U: Zbornik radova S. Šiljegović /ur./ 4. Regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti „Procjena potreba i prioriteta u zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa“
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Tanja Trkulja i Maja Ilić
  Strana od 96
  Strana do 107

  Edukacija građana - osnovni preduslov za održivi transport

  Naučni skup PhiDAC09, 1. Simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva i arhitekture
  Publikacija nauka+praksa Časopis Instituta za građevinarstvo i arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu
  Godina 2009
  Autori Dragana Tepić
  Strana od 221
  Strana do 224
  Veb adresa http://www.gaf.ni.ac.rs/nip/12.1/?file=54&sort=1

Ostali radovi

  Priručnik za predavanja i ispit iz nacrtne geometrije i vizuelizacije i modelovanja

  Godina 2011
  Autori Milena Stavrić, Dragana Tepić i Maja Ilić

Knjige

  Vizualizacija i modelovanje u digitalnom dobu/Visualisation and modeling in digital age

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-667-1-5
  Godina 2010
  Autori Milena Stavrić, Dragana Tepić i Maja Ilić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 40

Umjetnički radovi

  cell_2013 - Studentska radionica u sklopu predmeta Vizualizacija i modelovanje 2

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Milena Stavrić, Maja Ilić i Dragana Tepić

  digitallight_2011 - Studentska radionica u sklopu predmeta Vizualizacija i modelovanje 2

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Milena Stavrić, Dragana Tepić i Maja Ilić

  box_2010 - Studentska radionica u sklopu predmeta Vizualizacija i modelovanje 2

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 06-10.10.2010.
  Godina 2010
  Autori Milena Stavrić, Maja Ilić i Dragana Tepić

  Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-pejzažnog rješenja parternog uređenja keja – desne i lijeve strane kanala Dašnica u Bijeljini

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Milan Blagojević, Aleksandar Gaćanović, Goran Kukavica, Anja Trivić i Nataša Lazić