Навигација

ОГД19ИНФ2 - Информатика 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивИнформатика 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД19ИНФ2обавезан22П + 3В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема./
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената да користе програмски систем Matlab у рјешавању инжењерских проблема, пројектују и пишу програме у истом. Оспособљавање студената да користе Excel и савладају основне концепте објектно-оријентисаног програмирања кроз програмски језик Java.
Исходи учења (стечена знања)
Утврђивање и стицање фундаменталних знања из програмирања потребних за касније усвајање садржаја из стручних предмета геодетске струке.
Садржај предмета
Увод у програмирање. Алгоритам и процедура – појам. Програм и програмски језици. Рјешавање проблема примјеном рачунара. Програмски систем Matlab. Типови података. Учитавање и приказ података. Оператори и изрази. Наредбе. Низови. Матрице. Линијска (секвенцијална) структура. Наредбе за селекцију. IF наредба. Вишеструка селекција. SWITCH наредба. Понављање алгоритамских корака. Бројачки циклус – наредба FOR. Условљени циклус – наредба WHILE. Међусобни односи циклуса. 2D и 3D графика. Програми и потпрограми. Рјешавање проблема помоћу потпрограма. Коментари. Форматирање излаза. Ток извршења скупа програмских јединица. Рекурзија. Примјена Matlab-а у нумеричкој анализи. Обрада полинома. Рјешавање нелинеарних једначина. Улазне и излазне датотеке. Објектно-оријентисано програмирање. Програмски језик Java. Java API. Наредбе, изрази и оператори. Гранања у програму. Вишеструко гранање. Контрола тока програма. Низови и колекције. Класе и објекти. Методе класе. Конструктори. Насљеђивање. Креирање графичког интерфејса. Графичке компоненте.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације.
Литература
  1. Љубиша Прерадовић, MATLAB - принципи и примјена, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016.
  2. Ђорђе Стојисављевић, Практикум из програмирања, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2020.
Облици провере знања и оцењивање
Практични испит и усмени испит.
Посебна назнака
Могућност извођења наставе на енглеском језику.