Навигација

ОГД19ИНФ1 - Информатика 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивИнформатика 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД19ИНФ1обавезан12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема./
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са актуелним развојем, утицајем и значајем рачунара. Оспособљавање за успјешно прихватање, праћење и примјену постојећих и нових информационих технологија. Оспособљавање студената да креирају и користе базе података у рјешавању инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Утврђивање и стицање фундаменталних знања из постојећих и нових информационих технологија потребних за касније усвајање садржаја из стручних предмета геодетске струке првенствено из области база података и информационих система.
Садржај предмета
Развој информатике. Информационо доба. Појам податка и информације. Информационе технологије. Хардвер рачунарских система. Софтвер рачунарских система. Системски и апликативни софтвер. Оперативни системи. Рачунарске мреже. Врсте преноса података. Преносни медији. Интерфејс рачунара. Мултимрежне структуре. Мрежни протоколи и технологије. Бежичне мрежне комуникације. IP адресе. Модели мрежа и приступ Интернету. Заштита података. Интернет. Електронске апликације. XML. Методологије развоја информационих система. Моделирање као основа развоја базе података и информационог система. Дефинисање захтјева корисника. Технички предуслови. UML. Enterprise Architect. Креирање ЕR дијаграма. Системи за управљање базама података. PostgreSQL. Наредбе за дефинисање података. Табеле, атрибути, кључеви. Интегритет података. Наредбе за манипулацију подацима. Креирање упита. Агрегатне функције. Сигурност базе података. Опоравак базе података. Апликативно моделирање. Израда апликације. Имплементација. Увођење. Тестирање.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације.
Литература
  1. Љубиша Прерадовић, Ратко Дејановић, Информационе технологије за градитеље, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014.
  2. Љубиша Прерадовић, Ђорђе Стојисављевић, PostgreSQL, интерни материјал, Бања Лука, 2020.
Облици провере знања и оцењивање
Практични испит и усмени испит.
Посебна назнака
Могућност извођења наставе на енглеском језику.