Навигација

2Ц13БСБ005 - Љековите биљке

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмБиологија
НазивЉековите биљке
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
2Ц13БСБ005изборни22П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Анатомија биљака, Морфологија биљакаПоложен испит
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са значајем, распрострањањем и употребом најзначајнијих љековитих биљака.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће схватити значај љековитих биљака, разумјети употребу у фитофармацији и одредити распрострањеност, што је битно због све изражајније вриједности лијечења биљкама, али и превенције болести.
Садржај предмета
Теоријска настава: Правилни поступци при берби и сушењу љековитих биљака. Љековити састојци. Љековите биљке у фитофармацији. Ботаничке карактеристике најзначајнијих љековитих и отровних врста (морфолошке, еколошке, хистолошке или анатомске ако су битне за љековито својство врсте). Примјена у лијечењу (традиционална и савремана с посебним нагласком на имунобиотски, имуностимулативни и антиканцерогени ефекат биљака). Гајење љековитих биљака. Практична настава: Упознавање спољашње и унутрашње грађе љековитих биљака на природном биљном материјалу.
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације
Литература
  1. Лукић и сар. (1988): Љековите биљке СР Србије. Београд.
  2. Којић,М.,Стаменковић,В.,Јовановић,Д. (1998): Лековите биљке југоисточне Србије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  3. Ковачевић, Н. (2000): Основе фармакогнозије. НК Београд.
  4. Животић, Д., Животић, Драгана (1977): Љековите биљке у народној медицини. Београд.
  5. Esen, K. (1965) : Plant anatomy. Ney York – London
Облици провере знања и оцењивање
2 колоквијума из вјежби 2 теста аганжман на настави семинарски рад практични испит усмени испит