Навигација

ОГД08ИФГ2 - Информатика за геодете 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивИнформатика за геодете 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД08ИФГ2обавезан22П + 3В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.-
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената да користе програмски систем Matlab у рјешавању инжењерских проблема, пројектују и пишу програме у истом. Оспособљавање студената да користе Excel и Visual Basic у рјешавању инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Утврђивање и стицање фундаменталних знања из програмирања потребних за касније усвајање садржаја из стручних предмета геодетске струке.
Садржај предмета
Увод. Алгоритам и процедура – појам. Програм и програмски језици. Рјешавање проблема примјеном рачунара. Увод у Matlab. Типови података у Matlab-у. Учитавање и приказ података. Изрази. Наредбе за додјељивање вриједности. Низови. Матрице. Линијска (секвенцијална) структура. Наредбе за селекцију. Гранање - IF-наредба. Наредба SWITCH. Понављање алгоритамских корака. Бројчани циклус – наредба FOR. Условљени циклус – наредба WHILE. 2D и 3D графика. Програми и потпрограми. Рјешавање проблема помоћу потпрограма. Коментари. Форматирање излаза. Ток извршења скупа програмских јединица. Рекурзија. Примјена Matlab-а у нумеричкој анализи. Обрада полинома. Рјешавање нелинеарних једначина. Улазне и излазне датотеке. Креирање графичког интерфејса. Примјери. Visual Basic. Креирање графичког интерфејса. Коришћење IF структура. Visual Basic и Access. Вјежбе: Алгоритми, примјери. Matlab: окружење, датотеке, константе, промјенљиве, сесија. Matlab: генерисање вектора и матрица, индексирање. Matlab: функција, елементарне, трансцеденталне, властите, изрази, m-датотека. Matlab: вјежбе, примјери. Мatlab: 2D графикони, параметарско и вишепрозорско цртање, гранање и селекција. Matlab: основни елементи програмирања, секвенце, унос, испис. Matlab: Петље и циклуси. Потпрограми. Matlab у нумеричкој анализи. Обрада полинома. Matlab: Рјешавање нелинеарних једначина. Примјери. Visual Basic. Креирање графичког интерфејса. Гранање у програму. Петље. Потпрограми. Visual Basic и Access: Израда базе података.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, семинарски радови и консултације.
Литература
  1. Љубиша Прерадовић, "Matlab - принципи и примјена", Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2016.
  2. Ђорђе Стојисављевић, "Практикум из програмирања", Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2020.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе (5 бодова), два теоријска колоквијума (20 бодова), два практична колоквијума (30 бодова), семинарски рад и активност (15 бодова) и завршни рад (30 бодова).
Посебна назнака
Студенти су обавезни да присуствују настави (морају остварити најмање 80 % присуства) и да раде све провјере знања (колоквијуме). На сваком тесту студенти су дужни да остваре минимум од 51% освојених бодова. Колоквијуми се одржавају у току семестра, а поправни током испитног рока. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.