Навигација

ОГД08ИФГ1 - Информатика за геодете 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивИнформатика за геодете 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД08ИФГ1обавезан11П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема-
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са актуелним развојем, утицајем и значајем рачунара. Оспособљавање за успјешно прихватање, праћење и примјену постојећих и нових информационих технологија. Оспособљавање студената да креирају и користе базе података у рјешавању инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Утврђивање и стицање фундаменталних знања из постојећих и нових информационих технологија потребних за касније усвајање садржаја из стручних предмета геодетске струке првенствено из области база података и информационих система.
Садржај предмета
Развој информатике. Информационо доба. Појам податка и информације. Информационе технологије. Хардвер рачунарских система. PC компоненте. I/O адаптери. Периферали. Софтвер рачунарских система. Системски и апликативни софтвер. Оперативни системи. Рачунарске мреже: Врсте преноса података. Преносни медији. Интерфејс рачунара. Мултимрежне структуре. Мрежни протоколи. Рачунарске мреже: Мрежне технологије. Бежичне мрежне комуникација. Структура IP адресе. Модели мрежа и приступ Интернету. Заштита. Интернет. Електронске апликације. Методологије изградње информационих система. Моделирање као основа развоја базе података и информационог система. Информационо моделирање. Дефинисање детаљних захтјева. Дефинисање захтјева корисника. Технички предуслови. Креирање ЕР дијаграма. Креирање атрибута. Дефинисање пословних правила. Дефинисање референцијалног интегритета. Апликативно моделирање. Генерисање шеме базе података. Израда апликације. Имплементација. Увођење. Тестирање.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, семинарски радови и консултације.
Литература
  1. Љубиша Прерадовић, "Информационе технологије за градитеље", Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2014.
  2. Ратко Дејановић, Љубиша Прерадовић, "Софтверско инжењерство", Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2010.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе (5 поена), два практична колоквијума (30 поена), два теоријска колоквијума (20 поена), семинарски рад (15 поена) и завршни испит (30 поена).
Посебна назнака
Студенти су обавезни да присуствују настави (морају остварити најмање 80 % присуства) и да раде све провјере знања (колоквије). На сваком тесту студенти су дужни да остваре минимум од 51% освојених бодова. Колоквији се одржавају у току семестра, а њихови поправни током испитног рока. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.