Navigacija

Arhiva novosti

Broj: 01/3-623-3/13Datum: 13.03.2013. godine. U skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova, C...

Portal učesnika je ulaz u elektronsku administraciju projekata istraživanja i inovacija finansiranih od strane EU, a omogućava usluge za upravljanje prijedlozima i projektima kroz period njihovog trajanja. Trenutno portal pokriva osnovne akcije pod Sedmim o...

Program stipendiranja pod nazivom „Go Styria“ je namijenjen za izuzetne studente iz Jugoistočne Evrope. U zimskom semestru 2013/2014 ukupno biće dodijeljeno 50 stipendija mjeseci. Stipendijski program namijenjen je za studente koji: - su trenutno upisani n...

U okviru projekta “Zaposli se volontiranjem – volontiraj da bi se zaposlio” od decembra je počelo organizovano studentsko volontiranje. Volontiranje se odvija u sljedećim institucijama: Muzej savremene umjetnosti, Francuski kulturni centar, Centar za živo...

U okviru sastanaka zajedničkog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, dana 07.02.2013. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održane su sjednice fakulteta društvenih, i pedagoških nauka ka...

Ideal-ist mreža organizuje Proposal Check Event sa ciljem osiguranja i poboljšanja kvaliteta prijedloga projekata za FP7 ICT poziv 11 (rok za prijavu projekata za ovaj poziv je 16. april 2013. godine). Cilj događaja je da se poveća mogućnost finansiranja pro...