Navigacija

Arhiva novosti

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. i 42. Zakona o studentskom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenta u nastavno-naučno/ Umjetničko vijeće fakult...