Navigacija

Arhiva novosti

CEEPUS - prijava mreža

Podsjećamo da je u okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija - CEEPUS III otvoren novi krug za dostavu prijava partnerskih mreža u okviru kojih će se realizovati razmjena nastavnika, saradnika i studenata u akadem...

Info dan o stipendijama EUROWEB+

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje Info dan povodom objavljivanja Četvrtog poziva za stipendije Erasmus Mundus programa EUROWEB+ (European Research and Educational Collaboration with Western Balkans), u kojem Univerzitet u Banjo...