Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Bobana Čegar Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija PDF
2. Goran Damjanac Akademija umjetnosti Pozorišna režija PDF
3. Tatjana Zec Prirodno-matematički fakultet Matematička analiza i primjena PDF