Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Duško Jojić Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija PDF
2. Duško Račić Medicinski fakultet Neurologija PDF
3. Marica Vuletić Naumović Akademija umjetnosti Pozorišna režija PDF
4. Sanja Macura Filološki fakultet Teorija književnosti PDF
5. Saša Pavlović Akademija umjetnosti Umjetničko teorijske discipline PDF
6. Tatjana Bijelić Filološki fakultet Specifične književnosti - algoamerička književnost PDF
7. Željka Marjanović Balaban Šumarski fkaultet Organska hemija PDF
8. Zoran Lukić Ekonomski fakultet Menadžment PDF
9. Petar Penda Filološki fakultet Specifične književnosti - angloamerička književnost PDF